Woensdagavond organiseerde Verdium Development, de nieuwe eigenaar van de gebouwen van de voormalige Diksmuidse bloemmolens, een buurt-overlegmoment met de omwonenden.  Volgens Diederik Vervisch van Verdium Development was het de bedoeling met de buurt van gedachten te wisselen over de nieuwe invulling van de Bloemmolens.  De eigenaar stelde samen het architectenbureau het project voor aan 98 geïnteresseerden, een opkomst waarmee de eigenaars heel tevreden waren.  Achteraf was er ook nog tijd om vragen te stellen, suggesties te geven en dieper in te gaan op de plannen die de buurt zo in primeur kon zien.

Men wil het voormalige Westoriamuseum, dat ondergebracht was in de torens, verbouwen tot een hedendaags woon- en werkproject.  Het gebouw is sinds 1995 beschermd zodat er hierover voorafgaandelijk overleg was met de diensten van Onroerend Erfgoed.
Tussen de 2 torens, die een sterke herkenningswaarde hebben voor Diksmuide, komt er een nieuw publiek toegankelijk plein dat de wijk bij de Bloemmolens verbindt met de Handzamevaart.  Op deze manier kan volgens Diederik Vervisch iedereen de herbestemming ten volle ervaren en wordt er een landschappelijke koppeling gemaakt met de buurt.  En de eigenaar vervolgt : “Vanop het buurtplein zal het landschap zichtbaar worden, bovendien zullen fietsers en voetgangers over het autovrije binnenplein kunnen en zo de brug nemen naar het pad langs de Handzamevaart.”  Verder wordt een deel van de waardevolle machines permanent tentoongesteld in het gebouw achter glazen wanden, zichtbaar vanaf het plein.
Het project zet tevens in op duurzame mobiliteit.  Zo worden naast een aantal vaste parkeerplaatsen ook tot 4 plaatsen voorzien voor deelwagens waarmee men ook de kaart trekt van dit toekomstgericht mobiliteitsconcept.
Verder komen er 26 woongelegenheden en 750 m2 kantoren verdeeld over de beide historische torens.  Verder komt er ook nieuwe aanvulling. Het gebouw wordt verder hersteld in zijn oude glorie, de toevoegingen uit de jaren 90, die er kwamen rond de uitbouw van Westoria, worden allemaal verwijderd. Aan de Handzamevaart is er verder ruimte voorzien voor een tearoom zodat iedereen vanop het terras kan genieten van de omgeving. Op deze manier wil men ook een link leggen met het wandel- en fietstoerisme langs de Handzamevaart en de even verder gelegen IJzer.
En eigenaar Diederik Vervisch besluit : “Verbinding is het sleutelwoord van het project : na jarenlange leegstand en verloedering krijgen de Bloemmolens terug een sleutelfunctie in het dagelijks leven van Diksmuide.”
Het buurt-overlegmoment van woensdagavond was dan ook symbolisch voor de nieuwe weg die de Diksmuidse bloemmolens zullen inslaan. De suggesties worden ook meegenomen door de architecten in zoverre deze  haalbaar zijn.  De definitieve plannen wil men klaar krijgen tegen maart 2020. (DLD)