Neos, het NEtwerk van Ondernemende Senioren is zowat de snelst groeiende seniorenvereniging in Vlaanderen.  En de Diksmuidse afdeling telt 300 leden.  Zij kregen in opvolging van de afscheidnemende Paul Delputte die ondervoorzitter blijft, een nieuwe voorzitter met Robert Bailleul.  Voor hem zijn de senioren niet langer een groep grijze mannetje en vrouwtjes maar wel een segment in de samenleving die zeer actief deelneemt aan alle aspecten van het maatschappelijk debat en haar plaats opeist.  Toch moet Neos ook aandacht geven aan vereenzaamde senioren met weinig sociale en andere contacten.  Deze groep kan de ondersteuning van actieve senioren gebruiken.  Verder vindt de nieuwe voorzitter dat in een “ikkige” samenleving er meer nood is aan meer verenigingsleven, meer echte contacten en meer kwaliteitsvolle vriendschappen.  Kortom, voor voorzitter Bailleul is er meer nood aan meer Neos. (DLD)