Op de laatste gemeenteraad van 2019 stelde Groen-raadslid Gert Maertens voor om in het centrum van Diksmuide twee fietszones te maken waar fietsers, zoals in een fietsstraat, voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer.  Burgemeester Lies Laridon (CD&V) was het voorstel alvast niet ongenegen, meer nog, ze vond de creatie van fietszones het overwegen waard.  Wel zal ze het voorstel eerst laten bekijken door de verkeerscommissie.  Een fietszone bestaat op vandaag al in ondermeer Kortrijk.

Sinds 1 juli 2019 heeft de wetgever steden de mogelijkheid gegeven om fietszones in te richten.  Dat zijn zones die bestaan uit meerdere fietsstraten.  Dergelijke fietsstraten heeft Diksmuide reeds beperkt in ondermeer een deel van de Tuinwijk die aansluit op de Esenweg.  Een fietszone biedt een praktische oplossing voor de creatie van meerdere fietsstraten in een centrum.  Deze afzonderlijke fietsstraten krijgen immers een bos aan verkeersborden terwijl er ook onduidelijkheid bestaat over de voorrang van rechts.  Bij een fietszone moet de signalisatie slechts 1 maal gebeuren.
Gert Maertens stelt voor 2 fietszones te maken in het centrum.  Enerzijds een zone tussen IJzer, Handzamevaart, gewestweg N35 en De Breyne Peellaertstraat, zeg maar de fietszone Centrum.  Een tweede zone bevat de schoolomgeving in de Grauwe Broedersstraat en de stationsbuurt, fietszone Oost.  Hiermee wordt meteen vermeden dat over de gewestwegen die het centrum doorkruisen en die niet onder de bevoegdheid van het stadsbestuur vallen, een langdurig overleg moet komen die het hele project op de lange baan kan sturen.  Deze zones zijn volgens raadslid Gert Maertens ook makkelijk af te bakenen zodat de nodige wegsignalisatie met de bijgaande kosten beperkt is.
Nog volgens Gert Maertens is voor dergelijke fietszones waar de fietsers voorrang krijgen een draagvlak in Diksmuide.  Dat bleek niet alleen uit de memoranda die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen werden overhandigd door de fietsersbond, de Noord-Zuidraad en Sportraad, ook in Diksmuides beleidsplan voor de volgende bestuursperiode staat fietsen op plaats 3 van de topics van de Diksmuidelingen.  De fiets staat volgens het beleidsplan stilaan boven koning auto en zorgt ervoor dat de winkelkern aantrekkelijker wordt voor de ondernemers.
En Groen-raadslid Gert Maertens vult verder aan dat een fietszone een bijdrage levert aan de veiligheid van de fietsers in een centrum dat amper fietspaden heeft en centrumstraten die te smal zijn om als autogebruiker fietsers voorbij te steken op de reglementaire afstand van 1,5 meter.  Verder zal de fietszone in het centrum inderdaad zorgen voor een aantrekkelijker stads- en winkelkern die nieuwe winkels en horeca aantrekt, zo blijkt in andere steden met autoluwe straten waar auto’s er niet verboden zijn maar wel te gast.  Nog volgens Gert Maertens onderzoeken momenteel verschillende kleinere steden zoals Ieper hoe ze een fietszone in hun centrum kunnen voorzien.  En ook Diksmuide wil dit nu bekijken. In eerste instantie door de verkeerscommissie die bijeenkomt op vrijdag 31 januari. (DLD)