Door een overhaaste beslissing om een nieuwe kade aan te leggen langs de IJzer nabij het recyclagepark, dreigt Diksmuide een nieuwe flessenhals te creëren op de industriezone Heernisse.  Dat was maandagavond te horen tijdens de digitale gemeenteraad.  De wachtrij van het recyclagepark bevindt zich immers op de toegangszone naar de nieuwe loskade.  Daarnaast wees men er vanuit de oppositie ook op dat eveneens het recreatieverkeer naar het druk bezochte vrijetijdscenter ‘t Buitenbeentje  zal verstrengeld raken met enerzijds de wachtende auto’s voor het recyclagepark en met anderzijds de vele vrachtwagens die op dezelfde plaats hun slib zullen brengen naar de binnenschepen aan de nieuwe kade.  Het onbegrip bij de oppositie werd ook nog eens gevoed omdat er nochtans op amper een paar honderden meters een alternatieve kade ligt te wachten.  Maar het stadsbestuur wilde niet ingaan op de vraag vanuit de oppositie om deze beslissing een maand uit te stellen en dit dossier te herbekijken.  Volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V) moet deze kade immers snel gerealiseerd kunnen worden.

Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) opende het debat rond de inplanting van de nieuwe kade aan de spreekwoordelijke voordeur van het huidig recyclagepark.  Dat zal er voor hem ook voor zorgen dat bezoekers van ondermeer domein IJzerboomgaard en het ernaast gelegen ‘t Buitenbeentje het “aantrekkelijk” beeld van hijs- en opslaginfrastructuur voor de overslag van goederen op de binnenvaart voor ogen zullen krijgen.   Het was raadslid Vanlerberghe die eraan herinnerde dat amper vijf jaar terug al 150 meter aan  kades nabij het einde van de Cardijnlaan werd versterkt.  Mits de aanleg van een korte toegangsweg had Diksmuide de honderden vrachtwagens die slib wegvoeren vanuit het slibstort De Nieuwe Stede aan de Iepersteenweg beter kunnen afleiden naar deze volgens hem perfect bruikbare kades die straks ook nog eens in de nabijheid van de nieuwe omleidingsweg komen te liggen.  Nu kiest Diksmuide er volgens raadslid Eric De Keyser (Vooruit) voor om de file, die nu reeds op sommige dagen reikt tot in de Diamantstraat, aan te vullen met deze vrachtwagens.  Volgens Eric De Keyser is er in Diksmuide gewoonweg niet nagedacht over deze inplanting, blindelings en overhaast wordt het voorstel van de De Vlaamse Weg en de POM West-Vlaanderen gevolgd.
Maar volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) zijn alle pistes, dus ook deze aan de Cardijnlaan, wel degelijk onderzocht door de Vlaamse Waterweg en de POM West-Vlaanderen.  Opmerkelijk volgens raadslid Vanlerberghe omdat het net POM West-Vlaanderen was die vijf jaar terug instond voor de versterking van de even verderop gelegen kades aan de Cardijnlaan.
En dat misschien straks ook recreatief verkeer, op weg naar ‘t Buitenbeentje, in deze flessenhals zal terecht komen, maakte bij burgemeester Laridon nog de bedenking los dat deze vestiging van ‘t Buitenbeentje misschien wel niet op zijn plaats zit op deze industriezone.  Nochtans werd volgens raadslid Kurt Vanlerberghe de komst van ‘t Buitenbeentje door het toenmalig stadsbestuur, waar hijzelf en burgemeeser Laridon deel van uitmaakten, volmondig ondersteunt.
Tenslotte kon nog vernomen worden van burgemeester Laridon dat men voor de inplanting van een mobilhomeparking, die men eerder op deze locatie aan de Heernisse had voorzien, nu wacht op de ontwikkeling van de nieuwe ambachtelijke zone achter de IJzertoren.  Maar deze kan pas ontwikkeld worden na aanleg van het gedeelte van de omleidingsweg tussen de Kaaskerkestraat en de spoorlijn. (DLD)