Provinciaal gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe kwam maandagavond, in aanwezigheid van afgevaardigden van de stadsbesturen van Diksmuide en Veurne, het nieuwe fietspad langs de Rousdammestraat tussen de Pervijse wijk Scheeweghe en Avekapelle openen. Dat moet een nieuwe schakel worden in de realisatie van de fietssnelweg F 35 die loopt van Veurne over Diksmuide naar Torhout. Maarhet nieuwe fietspad dat deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is slechts een nieuwe schakel van de fietssnelweg tussen het kruispunt Oude Barriere in Kaaskerke en het station van Veurne. Voor de verdere realisatie van de fietssnelweg F 35 zelf ontbreken wel nog een aantal schakels in Diksmuide.

In de Rousdammestraat kwam op het grondgebied van Diksmuide een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de weg, op het grondgebied van Veurne ligt deze aan de noordzijde. Richting Diksmuide sluit ze, op de wijk Scheeweghe op het kruispunt met de Pervijzestraat aan op de fietspaden die er reeds gerealiseerd zijn langs de gewestweg tussen Pervijze en Diksmuide. Tot dusver moesten de fietsers in de Rousdammestraat gebruik maken van de rijbaan. Verder waren de aanwezige fietsvoorzieningen, bestaande uit belijning, ontoereikend. Bedoeling is dat zowel recreatieve fietsers als wie naar het werk of school fietst, gebruik kunnen maken van dit nieuw 4,5 kilometer lang traject. Het nieuwe fietspad heeft 2,5 miljoen euro gekost. Daarvan heeft de provincie bijna 2 miljoen euro betaald, voor Diksmuide betekent dit een investering van 230.000 euro. Maar voor de fietssnelweg F35 Veurne – Torhout ontbreken nog heel wat meer schakels op het Diksmuids grondgebied.

Op vandaag stopt de fietssnelweg ter hoogte van het kruispunt Oude Barriere in Kaaskerke. Een eerste ontbrekende schakel moet de verbinding maken met de zuidwestelijke omleidingsweg die eveneens fietspaden zal hebben die aansluiten op de Frontzate die loopt tot aan de IJzer. Maar voor de verdere doorsteek door het centrum moeten de fietsers op vandaag nog de drukke en fietsonvriendelijke IJzerlaan en Maria Doolaeghestraat nemen. Op de kaart van de F 35 (zie afbeelding onderaan) wordt nu voorzien dat de fietssnelweg loopt over een op vandaag nog ontbrekende fietsbrug over de IJzer ter hoogte van de spoorwegbrug. Vervolgens kan men via de Sint-Sebastiaanslaan en het wandel- en fietspad achter WZC Yserheem de Woumenweg bereiken. Maar vervolgens ontbreekt ook daar nog een schakel langs de spoorweg tussen de Woumenweg en de Esenweg. Daar zou er een aansluiting kunnen komen naar het ook al nog aan te leggen fietspad langs de spoorweg tot in Zarren. Dat laatste gedeelte is al enkele jaren in de ontwerpfase. Met de realisatie van het fietspad langs de Rousdammestraat is bijgevolg nog bijlange niet de laatste schakel van de fietssnelweg F35 in Diksmuide gerealiseerd. (DLD)