steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Matrassenhuis Saint_Germain Nollet Papyrus Cornelis_uitvaartzorg Delhaize Nachtraaf Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Bourgondisch_Schild Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Cornelis_uitvaartzorg Dezwarte Günther

Kerk en Sinterklaas heel vaak de zwartepiet

Kerk en Sinterklaas heel vaak de zwartepiet

Dat onze katholieke kerk niet zo heilig is als Zijne Heiligheid de paus is een publiek geheim. De bakken kritiek die het instituut op zijn bakkes krijgt zijn echter in wanverhouding met haar veronderstelde schijnheiligheid.  Sommige critici houden zich namelijk onledig met spijkers op laag water te zoeken of zout  te leggen op alle slakken die op hun weg liggen.  Anderen vermaken zich met het afschieten van hun frustraties op kerkelijke doelwitten.  Tenslotte zijn er nog de criticasters die eigengerechtig hun ongezouten mening uitspuwen op het kerkelijk instituut in een poging om de kerk  met de grond gelijk te maken nog vooraleer die  leeggelopen is.  Volgens deze lui  zouden er geen godsdienstoorlogen zijn mochten er geen religies bestaan. Zo kan je evengoed beweren dat er geen rassenstrijd zou zijn indien alle volkeren Chinezen waren  Er zijn immers redenen te over om met elkaar in de clinch te gaan zoals de herovering van verloren territoria, de verovering van het heelal, oorlogen om natuurlijke rijkdommen en dergelijke meer.   Gode zij dank zijn  er  gelovigen die de  kerk in het midden willen houden en zich verheugen over de positieve rol die ze heeft vervuld in het verleden . Denken we onder meer  aan haar inspanningen voor de afschaffing van de slavernij, intensivering van het moreel besef en… het verplichte celibaat voor katholieke priesters, teneinde te voorkomen  dat een  horde bazige schoonmoeders zich gaat bemoeien met de huishouding van het kerkelijk apparaat,  Dat nog lang niet alle gelovigen dood en begraven zijn kon men aan den live ondervinden op het hoogfeest van Allerheiligen  in onze decanale kerk, toegewijd aan … Sinterklaas. 

De grote kindervriend had wellicht een déjà vu  toen hij onze kerk beetje bij beetje zag vollopen. Indien hij zag vanuit de  hemel hoeveel Europeanen de viering op televisie aan het volgen waren was hij  wellicht ei zo na van zijn sokkel gesukkeld van alteratie.  Bovendien was dit spektakel  vermoedelijk een grote troost voor de Sint in tijden van felle kritiek op zijn heiligheid.  Een stelletje armzalige zielenpoten beschuldigt de weldoener er namelijk van dat hij een zwarte slaaf heeft ingehuurd om het vuile werk op te knappen tijdens zijn nachtelijke tochten. Dat men Sinterklaas de zwartepiet toespeelt van dit zogezegd misdrijf is van de pot gerukt en hoogst onrechtvaardig. Onze generaties weten dat de Sint zijn Piet zwart ziet omdat hij met de schoorsteen in huis valt in plaats van met een of andere deur.  Lange tijd had ik een kinderlijk vertrouwen  in de goede Sint, zelfs toen ik reeds in het vijfde studiejaar zat.  Nochtans spaarden mijn kameraden van destijds zich geen enkele moeite om mij te overtuigen  van het feit dat Sinterklaas je moeder is maar ik had daar geen oren naar.  Zo achterlijk was ik nu ook weer niet.  Hoogstens kon de heilige man mijn vader zijn en ik zijn teergeliefde zoon.  Hoe dan ook, mijn vertrouwen in de Sint heeft de tand des tijds doorstaan tot op de dag van vandaag.  Onlangs nog stond ik quasinonchalant voor het aanschijn van onze patroonheilige met twee brandende kaarsen in de hand en …een truitje van  Eddy Merckx over mijn schouders. Bedoeling was een deal te sluiten met de Sint, in dien verstande als ik de hoofdprijs in de Lotto won, twintig procent van de opbrengst zou afdragen aan Welzijnsschakel ’t Vlot. Mijn plannetje  ging echter niet door., heel spijtig voor het Vlot. Ofwel vond de Sint die twintig procent  belachelijk weinig, ofwel vertrouwde  hij het hele zaakje  niet en vermoedde dat ik alles voor mij zou houden.  Nochtans ben ik niet zoals Alexander, alles voor mezelf en niets voor een ander…En voor ik het nog vergeet, Sinterklaas kapoen,  die vijftig tinten grijs of zo, die je mij gaf verleden jaar, heb ik al drie keer uitgelezen…

Jo Han – 8 december 2018


 

Binnenkort wordt het gevoelig warmer en blaast er een nieuwe wind door onze boterstad

Binnenkort wordt het gevoelig warmer en blaast er een nieuwe wind door onze boterstad

Het politieke spel is gespeeld. Opnieuw zijn er winnaars en verliezers uit de bus gekomen.  Dat hoort nu eenmaal bij een spel.  Bij ons is de rechtse partij van boegbeeld Marc Deprez de grote winnaar van de verkiezingen geworden.  Kleine verliezer is de …averechtse partij van boegbeeld Kurt Vanlerberghe.  Nochtans hebben beide partijen hetzelfde thema bespeeld tijdens de recente kiescampagne, met name de focus op ons klimaat,  De p van Marc Deprez, wil een nieuwe wind laten waaien doorheen  onze stad en de p van averechts heeft beloofd om zich  in te zetten voor een warmer Diksmuide. Zo moeilijk kan dit laatste manoeuvre niet zijn vermits onze planeet zich al geruime tijd aan het opwarmen is.  Bijgevolg zal dit fenomeen een gunstige weerslag hebben op onze huidige maatschappij.  Sociologen  over de ganse wereld zijn het er immers grondig over eens dat het klimaat zijn invloed heeft op het karakter van het menselijk ras.  Om die reden spreekt men van koele Noorderlingen en warme Zuiderlingen.  Zelfs op onze eigenste boerenbuiten kan men reeds vaststellen dat de opwarming van de aarde een positief effect heeft op onze menselijke gedragingen.  Zo zijn onze mensen een ietsjepietsje vriendelijker geworden tijdens de laatste decennia.  Heb ik aan den lijve ondervonden toen ik te lang geparkeerd stond met mijn wagen op de kiss&ride -zone aan het station.  Een agent van de politie kwam naar me toe en   merkte heel voorzichtig op dat dit niet de bedoeling kon zijn van een kus&rij – zone. Toen ik de man er attentvol op wees dat er op het betreffende  verkeersbord geen aanduiding stond hoeveel tijd het kussen in beslag mocht nemen gaf hij mij een  overschot van gelijk en voegde er meteen aan toe dat hij precies hetzelfde zou doen als ik met zo’n een schone dame aan zijn rechterzijde.   Vooraleer de agent rechtsomkeer maakte excuseerde hij zich voor het storen en wierp een goedgericht kushandje naar mijn vrouw.  Ik geloof oprecht dat er een nieuwe generatie politieagenten zit aan te komen.  Enkele maanden terug had ik voor hetzelfde misdrijf  gegarandeerd twee boetes opgelopen, eentje  voor te lang parkeren en een bekeuring voor grensoverschrijdend gedrag.
Laten we echter ons enthousiasme nog even in toom houden want één  zwaluw maakt de politieke lente niet.  Twee zwaluwen misschien wel.  Veel zal afhangen van het soort wind de kopman van Idee over onze Vlaamse velden wil laten waaien. Indien blauw kiest voor een wind uit het Hoge Noorden, is de kans zeer groot dat de blauwen op korte tijd een  blauwtje  oplopen.  Kiest hemelsblauw echter voor een zachte bries uit het zonnige  Zuiden , dan wordt dit wellicht een droomscenario voor de politici van de bestuursmeerderheid gesteund door de  p van averechts en de p van de grasgroene Gert.  Bovendien staat er opnieuw een vrouw als burgemeester aan het roer Een harde tante die van politieke wanten weet en met het grootste gemak haar maannetje kan staan.  Bewijs hiervan is dat onze fiere Vlaamse leeuw – haar grootste politieke belager – opnieuw naast de macht heeft gegrepen.  Vooreerst moet het verslagen beest de tijd nemen om zijn wonden schoon te likken en zijn frustraties door te spoelen.  Pas daarna kan hij zich bezinnen over een efficiëntere vechttechniek en hopen met de moeder der wanhoop, dat de wind van Marc  spoedig gaat liggen en Deprez’ historie achter de rug zal zijn. “Niet zo direct  om vrolijk van te worden” zou het baasje van ons leeuwke zeggen…

Jo Han – 10 november 2018


 

Zondag 14 oktober: Hoogfeest van de democratie

Zondag 14 oktober: Hoogfeest van de democratie

Als de weergoden hun gelijk halen zullen we  op 14 oktober 2018 een zondag krijgen om U tegen te zeggen, althans wat de temperatuur betreft.  Voor sommige politici wordt het wellicht nog iets warmer, vooral onderaan hun voeten.  Dit laatste fenomeen is geen gevolg van de opwarming van onze aardbol maar valt toe te schrijven aan het feit dat hun bestuurszetel in de gemeenteraad op het spel staat en zij bijgevolg op de reservebank moeten zetelen voor de volgende legislatuur ofwel een punt moeten zetten achter hun politieke carrière.  Plezant is anders.  Veertien oktober wordt tevens  een hoogdag van de democratie want elke stemgerechtigde mag zijn stem laten klinken in de stille hoop dat hij of zij  wordt gehoord. Persoonlijk ben ik nog niet volledig in de stemming om te gaan stemmen maar dit komt nog wel. Ik zal mijn eerdere belofte alvast nakomen om mijn stem te geven aan elke vrouw die prijkt op de lijst van mijn keuze, hoe blond dat vrouwmens ook mag zijn.  Trouwens, blond of zwart of herfstkleurig, het maakt voor mij niet zoveel uit.  De vraag die mij het meest bezighoudt is of ik een stem zal ,uitbrengen op de lijst van de huidige bestuursploeg of zal kiezen voor verandering  Het valt niet te ontkennen dat de vorige bewindsploeg puik werk heeft verricht in de afgelopen zes jaar.. Denk maar aan de restauratie van het stadhuis en de de renovatie van onze grote markt.  Dat er enkele schoonheidsfoutjes zijn gemaakt is een feit.  Zo heeft mijn gaaf en fris gelaat  donderdag laatstleden een schoonheidsfoutje opgelopen tijdens een partijtje struikelen over een van die bijna onzichtbare  ‘biggenruggen’ op de grote markt en dit was niet de eerste keer.  Michel, een vriend van mij die ooggetuige was van het gebeuren kwam meteen toegesneld en hielp mij overeind..  Hij gaf mij tevens de wijze raad om in het vervolg wat beter uit mijn ogen te kijken en indien nodig  een bezoekje te brengen aan ‘de dame met de sexy oorbellen.’  Wat mijn overbezorgde vriend daarmee bedoelde is mij tot op vandaag een raadsel.

Enkele weken terug was er een verkiezingsdebat in een deelgemeente van onze boterstad naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Een naïeve zestigplusser met een nochtans hippe bril legde de vraag voor  aan de heren en de dame van het panel of zij alle vier met de hand op het hart en zonder blozen durfden beweren dat zij  geen weet  hebben van een eventueel voorakkoord tussen bepaalde partijen. Eerste schepen Kurt Vanlerberghe antwoordde daarop laconiek dat hij nooit of te nimmer nog bloost, in welke omstandigheden hij ook verkeert   Dus ook niet als hij een of andere leugen verzint.  Een leugentje om bestwil uiteraard.

Voorakkoord of niet, de kiezer zal dit hoogstwaarschijnlijk nooit te weten komen. Volgens ingewijden in het plaatselijke politieke reilen en zeilen beschikt de lijst  van   burgemeester  Lies Laridon over de meeste troeven en de laatste peilingen bevestigen deze theorie. Nu nog even uitkijken naar zondag tot alle stemmen zijn geteld.  Pas dan kan het serieuze werk beginnen en een bewindsploeg  worden gevormd in de hoop dat er niet  aan koehandel wordt gedaan want  fair trade duurt veruit het langst.  Vraag het maar aan Tijl Devriendt, fairtrade-ambassadeur van Diksmuide en aan Rik Maekelberg , plaatselijk voorzitter van de Noord-Zuidraad.  Laat ons alvast hopen dat onze stad de komende zes jaar op een goed en efficiënt bestuur kan rekenen want daar hebben haar inwoners recht op. Ter afronding wens ik alle politici van goede wil  dat zij heelhuids en ongeschonden uit de verkiezingen komen want een politicus  of een politica restaureren vraagt een oeverloos geduld en kost hele hopen geld en wellicht is dat kostenplaatje niet opgenomen in de begroting van dit of volgend jaar…

Johan Devos – 13 oktober 2018


 

Ga naar de bovenkant