Lenteprikkertjes en februaribelletjes

Nu de sneeuwklokjes overal in mijn tuin verschijnen, word ik terug gebracht in de meest rustbrengende lentedromen.
Ook het lied van de heggenmus en de zanglijster tillen ons op in een echt voorjaarsgevoel.
Sneeuwklokjes, narcissen en zoveel andere voorjaars-bolgewassen worden stinsenplanten genoemd omdat ze een paar eeuwen geleden uit de rijke herenhuizen (in het Fries stinsen genoemd ) ook naar de tuinen van gewone mensen kwamen.
Ook mijn moeder was er op verliefd.
De biologische klok van deze witte pareltjes in onze tuinen tikt heel stipt en vroeg, van zodra er wat meer licht komt op de bodem, vooraleer de bomen en struiken hun bladeren krijgen.
Mag ik je even wijzen op de naam van deze vroege lentejuffertjes in de landstalen van onze buurlanden?
In Frankrijk zegt men “perce-neige” of zij die door de sneeuw prikken.
De Engelsen spreken van “snowdrops” .De Duitsers noemen ze “Schneeglöckchen”.
Spanjaarden spreken dan weer van “campanillas de febrero” of februari-belletjes.
De wetenschappelijke naam van ons sneeuwklokje is “galanthus nivalis”.
Galanthus zou doen denken aan galant of goed voorkomend, wat deze lentebrengertjes ook wel zijn, maar neen, het woord is een samenstelling van het Griekse “gala” of wit als melk en “anthos wat bloem betekent . Ook in Galaxy of onze Melkweg vinden we ook het Griekse “gala” terug. Nivalis is sneeuw.
Heel mooi hoe de Latijnse namen van planten of dieren heel vaak een omschrijving van deze zijn.
Hopelijk kijken we nog meer met bewondering en verwondering naar al dit moois rondom ons en hebben we er vooral veel eerbied voor .

Michel Maeckelbergh
Natuurgids
Daags na Lichtmis 2022


 

Kerk en Sinterklaas heel vaak de zwartepiet

Kerk en Sinterklaas heel vaak de zwartepiet

Dat onze katholieke kerk niet zo heilig is als Zijne Heiligheid de paus is een publiek geheim. De bakken kritiek die het instituut op zijn bakkes krijgt zijn echter in wanverhouding met haar veronderstelde schijnheiligheid.  Sommige critici houden zich namelijk onledig met spijkers op laag water te zoeken of zout  te leggen op alle slakken die op hun weg liggen.  Anderen vermaken zich met het afschieten van hun frustraties op kerkelijke doelwitten.  Tenslotte zijn er nog de criticasters die eigengerechtig hun ongezouten mening uitspuwen op het kerkelijk instituut in een poging om de kerk  met de grond gelijk te maken nog vooraleer die  leeggelopen is.  Volgens deze lui  zouden er geen godsdienstoorlogen zijn mochten er geen religies bestaan. Zo kan je evengoed beweren dat er geen rassenstrijd zou zijn indien alle volkeren Chinezen waren  Er zijn immers redenen te over om met elkaar in de clinch te gaan zoals de herovering van verloren territoria, de verovering van het heelal, oorlogen om natuurlijke rijkdommen en dergelijke meer.   Gode zij dank zijn  er  gelovigen die de  kerk in het midden willen houden en zich verheugen over de positieve rol die ze heeft vervuld in het verleden . Denken we onder meer  aan haar inspanningen voor de afschaffing van de slavernij, intensivering van het moreel besef en… het verplichte celibaat voor katholieke priesters, teneinde te voorkomen  dat een  horde bazige schoonmoeders zich gaat bemoeien met de huishouding van het kerkelijk apparaat,  Dat nog lang niet alle gelovigen dood en begraven zijn kon men aan den live ondervinden op het hoogfeest van Allerheiligen  in onze decanale kerk, toegewijd aan … Sinterklaas. 

De grote kindervriend had wellicht een déjà vu  toen hij onze kerk beetje bij beetje zag vollopen. Indien hij zag vanuit de  hemel hoeveel Europeanen de viering op televisie aan het volgen waren was hij  wellicht ei zo na van zijn sokkel gesukkeld van alteratie.  Bovendien was dit spektakel  vermoedelijk een grote troost voor de Sint in tijden van felle kritiek op zijn heiligheid.  Een stelletje armzalige zielenpoten beschuldigt de weldoener er namelijk van dat hij een zwarte slaaf heeft ingehuurd om het vuile werk op te knappen tijdens zijn nachtelijke tochten. Dat men Sinterklaas de zwartepiet toespeelt van dit zogezegd misdrijf is van de pot gerukt en hoogst onrechtvaardig. Onze generaties weten dat de Sint zijn Piet zwart ziet omdat hij met de schoorsteen in huis valt in plaats van met een of andere deur.  Lange tijd had ik een kinderlijk vertrouwen  in de goede Sint, zelfs toen ik reeds in het vijfde studiejaar zat.  Nochtans spaarden mijn kameraden van destijds zich geen enkele moeite om mij te overtuigen  van het feit dat Sinterklaas je moeder is maar ik had daar geen oren naar.  Zo achterlijk was ik nu ook weer niet.  Hoogstens kon de heilige man mijn vader zijn en ik zijn teergeliefde zoon.  Hoe dan ook, mijn vertrouwen in de Sint heeft de tand des tijds doorstaan tot op de dag van vandaag.  Onlangs nog stond ik quasinonchalant voor het aanschijn van onze patroonheilige met twee brandende kaarsen in de hand en …een truitje van  Eddy Merckx over mijn schouders. Bedoeling was een deal te sluiten met de Sint, in dien verstande als ik de hoofdprijs in de Lotto won, twintig procent van de opbrengst zou afdragen aan Welzijnsschakel ’t Vlot. Mijn plannetje  ging echter niet door., heel spijtig voor het Vlot. Ofwel vond de Sint die twintig procent  belachelijk weinig, ofwel vertrouwde  hij het hele zaakje  niet en vermoedde dat ik alles voor mij zou houden.  Nochtans ben ik niet zoals Alexander, alles voor mezelf en niets voor een ander…En voor ik het nog vergeet, Sinterklaas kapoen,  die vijftig tinten grijs of zo, die je mij gaf verleden jaar, heb ik al drie keer uitgelezen…

Jo Han – 8 december 2018


 

Binnenkort wordt het gevoelig warmer en blaast er een nieuwe wind door onze boterstad

Binnenkort wordt het gevoelig warmer en blaast er een nieuwe wind door onze boterstad

Het politieke spel is gespeeld. Opnieuw zijn er winnaars en verliezers uit de bus gekomen.  Dat hoort nu eenmaal bij een spel.  Bij ons is de rechtse partij van boegbeeld Marc Deprez de grote winnaar van de verkiezingen geworden.  Kleine verliezer is de …averechtse partij van boegbeeld Kurt Vanlerberghe.  Nochtans hebben beide partijen hetzelfde thema bespeeld tijdens de recente kiescampagne, met name de focus op ons klimaat,  De p van Marc Deprez, wil een nieuwe wind laten waaien doorheen  onze stad en de p van averechts heeft beloofd om zich  in te zetten voor een warmer Diksmuide. Zo moeilijk kan dit laatste manoeuvre niet zijn vermits onze planeet zich al geruime tijd aan het opwarmen is.  Bijgevolg zal dit fenomeen een gunstige weerslag hebben op onze huidige maatschappij.  Sociologen  over de ganse wereld zijn het er immers grondig over eens dat het klimaat zijn invloed heeft op het karakter van het menselijk ras.  Om die reden spreekt men van koele Noorderlingen en warme Zuiderlingen.  Zelfs op onze eigenste boerenbuiten kan men reeds vaststellen dat de opwarming van de aarde een positief effect heeft op onze menselijke gedragingen.  Zo zijn onze mensen een ietsjepietsje vriendelijker geworden tijdens de laatste decennia.  Heb ik aan den lijve ondervonden toen ik te lang geparkeerd stond met mijn wagen op de kiss&ride -zone aan het station.  Een agent van de politie kwam naar me toe en   merkte heel voorzichtig op dat dit niet de bedoeling kon zijn van een kus&rij – zone. Toen ik de man er attentvol op wees dat er op het betreffende  verkeersbord geen aanduiding stond hoeveel tijd het kussen in beslag mocht nemen gaf hij mij een  overschot van gelijk en voegde er meteen aan toe dat hij precies hetzelfde zou doen als ik met zo’n een schone dame aan zijn rechterzijde.   Vooraleer de agent rechtsomkeer maakte excuseerde hij zich voor het storen en wierp een goedgericht kushandje naar mijn vrouw.  Ik geloof oprecht dat er een nieuwe generatie politieagenten zit aan te komen.  Enkele maanden terug had ik voor hetzelfde misdrijf  gegarandeerd twee boetes opgelopen, eentje  voor te lang parkeren en een bekeuring voor grensoverschrijdend gedrag.
Laten we echter ons enthousiasme nog even in toom houden want één  zwaluw maakt de politieke lente niet.  Twee zwaluwen misschien wel.  Veel zal afhangen van het soort wind de kopman van Idee over onze Vlaamse velden wil laten waaien. Indien blauw kiest voor een wind uit het Hoge Noorden, is de kans zeer groot dat de blauwen op korte tijd een  blauwtje  oplopen.  Kiest hemelsblauw echter voor een zachte bries uit het zonnige  Zuiden , dan wordt dit wellicht een droomscenario voor de politici van de bestuursmeerderheid gesteund door de  p van averechts en de p van de grasgroene Gert.  Bovendien staat er opnieuw een vrouw als burgemeester aan het roer Een harde tante die van politieke wanten weet en met het grootste gemak haar maannetje kan staan.  Bewijs hiervan is dat onze fiere Vlaamse leeuw – haar grootste politieke belager – opnieuw naast de macht heeft gegrepen.  Vooreerst moet het verslagen beest de tijd nemen om zijn wonden schoon te likken en zijn frustraties door te spoelen.  Pas daarna kan hij zich bezinnen over een efficiëntere vechttechniek en hopen met de moeder der wanhoop, dat de wind van Marc  spoedig gaat liggen en Deprez’ historie achter de rug zal zijn. “Niet zo direct  om vrolijk van te worden” zou het baasje van ons leeuwke zeggen…

Jo Han – 10 november 2018


 

Ga naar de bovenkant