steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Matuvu Carpos Matrassenhuis Saint_Germain Nollet Papyrus Cornelis_uitvaartzorg Delhaize Nachtraaf ERA_Vandenbussche Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Bourgondisch_Schild Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Cornelis_uitvaartzorg Dezwarte Delhaize Günther
1112, 2013

Hoekje Grond vraagt vier volkstuintjes

VolkstuinparkenKomen er dan toch volkstuintjes in Diksmuide?  Niettegenstaande schepen Eric De Keyser nog steeds de boot afhoudt, is er nu vanuit de Diksmuidse afdeling van De Volkstuin, ‘t Hoekje Grond, het voorstel om vier dergelijke volkstuintjes te voorzien op het nieuw provinciaal domein IJzerboomgaard.  Ook vanuit private hoek werd reeds gepolst naar de voorwaarden om een dergelijk initiatief op te zetten.

Tijdens een bijeenkomst van de milieuraad werd reeds de idee geopperd om op het nieuw provinciaal domein IJzerboomgaard volkstuintjes te voorzien.  Uiteindelijk werd de vraag concreet gemaakt door de volkstuinvereniging Hoekje Grond.  Voorzitter Willy Garwig heeft de suggestie gedaan om er een viertal volkstuintjes te voorzien.  Hoekje Grond zou er zelf eentje gebruiken, bij wijze van voorbeeld.  Een dergelijke voorbeeldtuin kan misschien twijfelende tuinliefhebbers over de streep trekken, aldus voorzitter Garwig. Of de provincie hierin wil meestappen zal pas blijken wanneer de plannen voor IJzerboomgaard definitief worden.  Een alternatieve inplanting zou volgens Michel Maeckelbergh, lid van de milieuraad, dan weer in de omgeving van het Vestingspark kunnen gezocht worden.  Maar de beslissing hiervoor zou op het stadhuis moeten genomen worden.  En daar is er tot dusver weinig animo te vinden voor een dergelijk project.

Schepen Eric De Keyser stelt alvast dat in zijn 13-jarige schepencarrière hij nog geen enkel verzoek voor volkstuintjes heeft zien passeren.  Maar hij zet nu al vraagtekens bij een dergelijk project.  Hij steunt zich hiervoor ondermeer op een mislukt privé-initiatief dat er een aantal jaren terug was op een boogscheut van wat straks het provinciaal domein IJzerboomgaard moet worden.  Toen bleek er in Diksmuide geen interesse voor volkstuintjes.  Wellicht dat er op vandaag een aantal tuinliefhebbers zijn die een perceeltje als volkstuin willen huren, maar vraag is: voor hoelang?  Overigens moet schepen De Keyser vaststellen dat bij woningen, waar de bewoners wel hun eigen plaats hebben voor een volkstuin, er bitter weinig groenten gekweekt worden.  Veelal wordt een stuk van de tuin nog liever verhard voor koning auto, aldus nog Eric De Keyser.
Ook bij het groeiend aantal appartementsbewoners, die zelf over geen tuin beschikken, ziet de schepen geen potentieel aan tuinliefhebbers.  Immers, veelal wordt de beslissing om op een appartement te gaan wonen deels ingegeven door het feit dat men dan niet langer zijn tuin moet onderhouden.  Daarenboven vinden appartementsbewoners vaak het buitengevoel op hun buitenterras.  Tenslotte mag men Diksmuide niet vergelijken met grotere steden, Diksmuide is nog steeds een klein aantrekkelijk stadje met veel open ruimte en met veel groen.  Schepen De Keyser is er dan ook van overtuigd dat de behoefte aan een volkstuintje niet echt leeft in Diksmuide.  Toch laat hij de deur nog op een kier want hij houdt nog een inplantingsplaats in zijn achterhoofd : het plein aan de O.L. Vrouwestraat.

Intussen zou een Esenaar gepolst hebben bij De Volkstuin naar de voorwaarden om volkstuintjes in te plannen op een stuk landbouwgrond.  Maar veel verder dan een vraag is men daar ook nog niet.  (DLD)

Ga naar de bovenkant