Bij het slopen van het voormalig financiecentrum aan de Woumenweg waar het nieuw politiekantoor moet komen, gingen ook enkele bomen tegen de vlakte. Onnodig volgens de Diksmuidse boomexpert Günther Claes. Een tamme kastanje en enkele esdoorns hadden niet alleen al een voor bomen respectabele leeftijd, ze stonden ook nog eens op de plaats waar straks de parking van het nieuw politiekantoor komt. Waarom konden deze niet geïntegreerd worden in deze parking zodat ze er ondermeer kunnen zorgen voor een groene schaduw voor de geparkeerde wagens. Nochtans zijn op de maquette (afbeelding onderaan) ook bomen voorzien in deze omgeving. De betrokken aannemer stelde echter dat het kappen noodzakelijk is om het gebouw te kunnen slopen.

Voor het kappen van deze bomen werd geen afzonderlijke kapvergunning afgeleverd, wel werd dit meegenomen in de sloopvergunning voor het gebouw. Hierdoor ontweek het Diksmuids bestuur volgens Günther Claes niet alleen haar eigen milieudiensten, ook van de milieuraad werd volgens hem geen advies ingewonnen. Weliswaar juridisch correct maar wel ongebruikelijk volgens de Diksmuidse boomexpert. Daarenboven verklaarden zowel schepen Martin Obin, bevoegd voor groen, als schepen Marc Deprez, bevoegd voor de omgevingsvergunningen, tegenover Günther Claes ook al opmerkelijk niet op de hoogte te zijn geweest van de kaptoelating die in de omgevingsvergunning was opgenomen. Opmerkelijk omdat ze deel uitmaken van het schepencollege waar dit goedgekeurd werd. Intussen blijkt dat in de sloopvergunning inderdaad het kappen van 6 bomen was meegenomen. Günther Claes betreurt deze werkwijze, via een afzonderlijke kapvergunning had men immers misschien een aantal van de bestaande bomen kunnen integreren in het project.

Maar volgens schepen Deprez was zowel hijzelf als het hoofd van de milieudienst wel degelijk op de hoogte. Hij was immers aanwezig op de milieuraad waar het kappen van deze bomen, weliswaar in de marge, werd besproken. Alleen blijkt op vandaag niet iedereen hiervan op de hoogte omdat het verslag van deze vergadering nog niet is opgemaakt. Hij treedt evenwel Günther Claes bij waar deze stelde dat er een afweging had moeten gebeuren om enkele van deze bomen te integreren in het project.
Schepen Deprez ging er zich gisteren wel van vergewissen of het kappen gebeurde volgens de richtlijnen in de sloopvergunning. Welke 6 bomen er precies mochten gekapt worden lijkt alvast voor niemand duidelijk. Maar zelfs rekening houdend met niet alleen de tamme kastanje, de esdoorns maar ook met de taxusbomen die aan de voorzijde stonden, zijn er volgens hem niet meer dan 6 bomen verdwenen. Betrokken aannemer werd intussen wel aangemaand geen andere bomen meer te vellen. (DLD)