Op de gewestweg N369 werd ter hoogte van Leke de belijning aangepast door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die beheerder is van deze weg. Een volle lijn voorkomt dat er nog kan ingehaald worden. Maar de ingreep zorgde nagenoeg onmiddellijk voor een storm van protest op sociale media. Er is heel wat onbegrip. Wie was vragende partij voor deze ingreep en wat was de drijfveer, het zijn veelgestelde vragen die maandagavond ook in de Diksmuidse raadzaal door N-VA-raadslid Bert Laridon werden gesteld aan schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). Zijn antwoord deed alvast de wenkbrauwen fronsen.

Volgens schepen Deprez werd dit onderwerp inderdaad even aangesneden tijdens een recente bijeenkomst van het bewonersplatform in Leke. Maar tot een concreet voorstel kwam men op deze vergadering niet, zo stelde de schepen die samen met alle andere leden van het Diksmuids schepencollege op de open bewonersvergadering aanwezig was. Maar blijkbaar was dit toch al voldoende voor een aanwezige Lekenaar om hierover een mailbericht te sturen naar AWV. Nog volgens Marc Deprez gebeurde dit op persoonlijk initiatief van deze Lekenaar, er was hierover geen enkele beslissing genomen binnen het bewonersplatform.
Maar blijkbaar was deze mail voor AWV voldoende om richtlijnen te geven aan zijn schildersploeg

De gewestweg werd in Leke bedacht met een volle witte lijn die voorkomt dat er nog kan ingehaald worden. Tragere automobilisten, waaronder ook heel wat landbouwverkeer, zorgen voor heel wat tandengeknars bij het overige verkeer. Dat werd maandagavond op de zitting door raadslid Bert Laridon geïllustreerd met een filmpje. Er is dan ook volgens hem veel onbegrip voor de ingreep. Ook schepen Deprez begreep het niet. Daarenboven werd hierrond ook geen advies ingewonnen door AWV, noch bij de Diksmuidse verkeerscommissie, noch bij het schepencollege. Schepen Deprez heeft alvast een brief gericht aan het agentschap. Hij wil graag weten wie hier desgevallend over de schreef ging zodat men in Leke niet langer … over de schreef mag gaan. Wordt wellicht vervolgd. (DLD)