Enkele weken terug heeft het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een nieuwe aanvraag ingediend voor Diksmuides zuidwestelijke omleidingsweg.  Daarbij werd rekening gehouden met eerder gemaakte opmerkingen.  Aansluitend liep ook een openbaar onderzoek tot 5 oktober waarbij tegen het nieuwe plan van de Diksmuidse ring opnieuw bezwaren konden ingediend worden.  En ook nu werd daar gebruik van gemaakt want men mocht tijdens dit openbaar onderzoek vijf bezwaarschriften ontvangen.

Mobiliteitsschepen Marc Deprez, momenteel ook waarnemend burgemeester, wou op vandaag nog geen verdere details geven over de indieners of de inhoud van deze bezwaarschriften.  Wel gaf hij mee dat deze bezwaren eerst grondig zullen bekeken worden in overleg met AWV.  Vervolgens is het aan Diksmuide om zijn eigen advies te geven.  De ingediende bezwaarschriften zijn daar evenwel maar één factor van.  Maar of ze ook doorslaggevend zullen zijn voor het advies van Diksmuide, dat zal nog moeten blijken tijdens de evaluatie van de vijf bezwaarschriften.
Schepen Deprez hoopt alvast dat uiteindelijk het vele werk van de voorbije maanden, waarbij men de plannen voor de Diksmuidse ring opnieuw op de rails kreeg, niet verloren zal gaan.  Hij vreest immers dat de huidige plannen weleens deze van de laatste kans voor de Diksmuidse ring zullen zijn.
Intussen werd, samen met de nieuwe aanvraag, wel de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van deze werken opgestart. En deze eerste fase voorziet ondermeer in de ophogingen in functie van de later af te werken brug over de IJzer, de aanleg van een deel van de zuidwestelijke omleidingsweg tussen de spoorweg en de brug over de IJzer en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kapellestraat – IJzerdijk die de huidige Kapellestraat die geknipt wordt, moet compenseren. Deze vijf bezwaarschriften hebben evenwel volgens schepen Deprez voor deze reeds opgestarte aanbestedingsprocedure geen gevolg, deze gaat gewoon verder. (DLD)