De verkeerslichten aan de Hoge Brug knipperen al een aantal weken oranje, de gewone werking ligt er stil.  En dat is vooral vervelend voor het verkeer dat via de IJzerdijk, Kasteelstraat en Bloemmolenkaai de gewestweg N35 (Kaaskerkestraat – IJzerlaan) wil opdraaien of dwarsen.  Maandagavond liet N-VA-raadslid Mieke Vanrobaeys op de gemeenteraaad vragen hoelang deze toestand, die niet alleen zorgt voor vervelende maar ook voor gevaarlijkse situaties aan dit dubbele kruispunt, nog zou duren.  Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) zijn de problemen echter nog niet onmiddellijk van de baan.  Maar zelf kan Diksmuide niets ondernemen omdat het Agentschap Wegen en Verkeer beheerder is van deze verkeerslichten.  Diksmuide kan enkel aandringen op een snel herstel.  Maar het was maandagavond duidelijk dat ze een weliswaar onuitgesproken vraagteken plaatste achter dat “snel”.

Oorzaak zijn twee defecte detectielussen die enerzijds het verkeer in de Kaaskerkestraat en anderzijds in de IJzerdijk richting Dodengang regelen.   Door deze defecte lussen zijn de doorrijtijden te kort waardoor lange files op de gewestweg ontstaan. Vandaar dat nu tijdelijk geopteerd wordt voor de minst slechte oplossing en dat is deze verkeerslichten op de knipperstand plaatsen.  Dat tijdelijk zou evenwel nog een hele poos kunnen duren want een duurzaam herstel is enkel mogelijk mits het plaatsen van een tweede sturingskast aan de zijde Kaaskerke.  Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is daarvoor echter een onderboring van de IJzer nodig waarvoor dan weer een toelating nodig is van De Waterweg.  En die toelating van het ene Vlaamse agentschap aan het andere, laat nog op zich wachten.  Kortom, Kafka ten top waardoor niet alleen automobilisten maar ook de vele zwakke weggebruikers die de IJzerdijk gebruiken in de kou en de onveiligheid blijven staan. (DLD)