Op donderdag 2 juli organiseert ‘t Saam campus Aloysius, het vroegere college, op de Grote Markt de plechtige proclamatie voor de laatstejaars-studenten.  Volgens directeur Isabelle De Keyser was men verplicht door de coronamaatregelenen om een alternatief te zoeken voor de traditionele diploma-uitreiking in CC Kruispunt.  Afgelasting was voor haar immers geen optie want de zesdejaars hebben in hun laatste schooljaar al heel wat mooie momenten moeten missen.  Aan de Wilgendijk vond men het dan ook belangrijk om van deze corona-proclamatie een memorabele gebeurtenis te maken op een unieke locatie.  En deze moest dan ook nog eens groot genoeg zijn zodat alle zesdes hun jaar samen konden afsluiten.  En als dit kon gebeuren met hun ouders , dan was dat een extraatje. Het idee rijpte bij campus Aloysius om dit dan maar te doen op de pui van het Diksmuids stadhuis.  En ook het Diksmuids stadsbestuur kon zich hierin vinden, men kreeg onmiddellijk de toestemming en de steun voor dit uniek gebeuren.  De proclamatie op de Grote Markt vangt aan om 18.30 uur en ieder gezin zal zijn eigen bubbel hebben waarbij de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd.
En ook in zusterschool campus Cardijn wordt de proclamatie dit jaar een speciale gebeurtenis.

In het voormalig VTI aan de Cardijnlaan wordt het, eveneens op donderdag 2 juli, een proclamatiefeest in Amerikaanse stijl op de speelplaats van de school zelf.  Daar worden tafeltjes met 3 stoelen geplaatst zodat iedere leerling maximaal 2 personen mag meebrengen.
Directie en klassenleerkrachten zullen, getooid met toga en square academic cap, de ceremonie leiden.  Na de speeches en enkele optredens op een speciaal opgesteld podium, kunnen ook daar de laatstejaars, één per één, hun diploma of getuigschrift in ontvangst nemen. En worden er op de Grote Markt voor de college-leerlingen foto’s genomen per gezin, in het VTI zal men een groepsfoto nemen, rekening houdend weliswaar met de social distancing. (DLD)