De Diksmuidse gemeenteraad besliste maandagavond om de samenwerking met Duin en Polder rond het project Bar Biezonder verder te zetten. Hierbij wordt er twee maal per week aan kostprijs verse soep met boterhammen geserveerd in het dienstencentrum Ten Patershove. Voor schepen van sociale zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide) stilt dat niet alleen de honger in de magen, het bevordert ook het psychisch welzijn. Hiervoor wordt opnieuw de keuken van Ten Patershove gebruikt. En dat smaakt naar meer. Maar politieke obstakels zorgen dat dit nog niet voor morgen is.

Het is Duin en Polder die zijn schouders zet onder het project Bar Biezonder waarvoor ze dus op de samenwerking kan rekenen van enerzijds Ten Patershove en anderzijds WVA (Westhoek Vrije tijd Anders). Voor schepen Katleen Winne past dit binnen Diksmuides cultuur om mensen samen te brengen. Het eten is immers niet alleen van een uitstekende kwaliteit, ook de warmte van het gebeuren en de zorgzaamheid waarmee het geserveerd wordt zijn belangrijk. De gemeenteraad ging dan ook unaniem akkoord om Bar Biezonder verder te zetten. En daarbij wordt dus gebruik gemaakt van de opnieuw door het Federaal Voedsel Agentschap goedgekeurde keuken van Ten Patershove.

Maar ook al is dit een goed uitgeruste keuken waar destijds de maaltijden van Ten Patershove werden bereid, toch blijft ze voorlopig enkel open om voor Bar Biezonder soep te maken. Als leskeuken of om, zoals voorgesteld door de cultuurraad, optredende artiesten in CC Kruispunt een maaltijd te serveren, hiervoor moet het gebruikersreglement aangepast worden. En dat gaat volgens de schepen in stapjes, binnen de bestuursmeerderheid blijkt er immers hierrond nog geen consensus te zijn. Wel heeft het diensthoofd hierrond reeds een nota gemaakt en wordt er momenteel ook bij de verenigingen gepolst naar de noodzaak, maar het gaat traag. Maar nog volgens de schepen gaat het toch de goede richting uit. (DLD)