Een opmerkelijk gebouw waar enkele bladzijden uit Diksmuides politieke geschiedenis werden geschreven, staat momenteel te koop : het middenstandsgebouw aan kruispunt Paterskerk.  Eigenaar, het sociaal secretariaat Liantis, heeft haar Diksmuidse dienstverlening reeds enige tijd verhuisd naar haar kantoor in Veurne.  Die andere gebruiker, middenstandsorganisatie Unizo die van hieruit niet alleen de belangen van de Diksmuidse zelfstandigen verdedigt maar er ook haar eigen boekhoudkantoor heeft, huurt er op vandaag wel nog steeds kantoorruimte.  In afwachting dat Liantis een koper vindt voor haar gebouw, blijft Unizo dus nog eventjes in dit gebouw.

Maar intussen zoekt Unizo wel naar een nieuw onderkomen en daarvoor houdt ze nog alle opties open.  Maar in tegenstelling tot Liantis wil ze dus wel degelijk in Diksmuide zelf blijven. Wat wel zeker is, is dat dit gebouw dus een nieuw leven krijgt.  Maar als haar muren konden spreken, dan zouden er wellicht heel wat illustere bladzijden uit Diksmuides politieke geschiedenis van de laatste decennia van de vorige eeuw kunnen boven water komen.  In dit gebouw staken toen immers regelmatig de Diksmuidse CVP-beleidsmakers van toenmalig burgemeester, wijlen Hendrik Laridon de koppen bij elkaar.  Lagen daar de kiemen voor de plannen die Diksmuide een verbrandingsoven en een kerncentrale zouden bezorgen? Misschien kan de nieuwe eigenaar straks toch zijn oor te luisteren leggen tegen de muren.  Want als deze konden spreken … men weet maar nooit … (DLD)