Tijdens een infomoment heeft ’t Saam haar nieuwe plannen voor een vrije schoolcampus aan de Cardijnlaan van deze fusieschool van het college en het VTI gepresenteerd. Hiemee hebben de architecten geprobeerd een antwoord te geven op de proteststemmen die de voorbije jaren tegen dit project te horen waren. Daarbij was er vooral kritiek op de inname van de groene bufferstrook tussen de Woumenweg en industriezone Heernisse, rond de verhoogde mobiliteitsdruk voor deze omgeving en de aanwezigheid van een school op een industriezone. Vandaag, 2 juli, start het openbaar onderzoek. ’t Saam hoopt op een goedkeuring van haar plannen tegen dit najaar.

Op het infomoment, waar een kleine 100 aanwezigen waren, werden ook de buren uit de Woumenweg uitgenodigd. Zij vertolkten de voorbije jaren het protest tegen de bouw in hun achtertuin van deze fusieschool die plaats moet bieden aan 1.500 leerlingen. Om aan de verzuchtingen van de buren tegemoet te komen werd alvast de bufferstrook breder gemaakt. Daarenboven krijgt deze ondoorwaadbaar groen. Overigens willen de plannenmakers deze bufferstrook ook deel laten uitmaken van een groene as tussen het Esenkasteel en het centrum.
En het project krijgt nog meer groene accenten door in te zetten op ontharding. Hiervoor moeten de huidige gelijkvloerse gebouwen plaats maken voor nieuwe met 1 of 2 verdiepingen. Hierdoor wordt er, niettegenstaande er meer leerlingen zullen zijn, niet meer oppervlakte bebouwd. De nieuwe campus zal ook 2 groene speelplaatsen en een sportzone tellen.
Verder werd, ook voor de buren, de gebouwen van twee of drie bouwlagen meer verschoven naar het midden van het terrein.

Tenslotte werd ook de sporthal, die pas in een volgende fase wordt gebouwd, verder van de perceelgrens voorzien.
De kritiek op mobiliteitsvlak werd beantwoord met een parkeerplaats voor 106 voertuigen op het terrein en een kiss-and-ride zone voor 37 wagens. Er worden ook fietsstallingen voor 662 tweewielers voorzien. Het verkeer tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer wordt verder gescheiden, zo verduidelijkt ’t Saam-woordvoerder Tommy Es nog. Maar dit kan pas gerealiseerd worden na de ingebruikname van de kwartring. Dat tenslotte de campus deels op gronden van de industriezone Heernisse staat, wordt ontkracht door er enkel de praktijkruimtes van het nijverheidsonderwijs te voorzien. Hiervoor kregen ze ook de toelating van de WVI, de beheerder van de Heernisse. Hiermee komt men ook tegemoet aan kritiek van de aanpalende bedrijven.
’t Saam wil tenslotte haar terrein na de schooluren gedeeltelijk open stellen. Zo kan volgens Tommy Es iedereen meegenieten van de extra groene ruimte, de zitbanken en de sport- en speelruimte. (DLD)