Voor het Diksmuids Katholiek Secundair Onderwijs is de kogel door de kerk : de nieuwe campus van haar fusieschool ‘t Saam blijft op de industriezone Heernisse waar zich op vandaag al de campus van het voormalig VTI bevindt.  Dat blijkt uit de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een vervangingsnieuwbouw voor de eerste, tweede en derde graad waarrond momenteel een openbaar onderzoek loopt. Hiermee lijkt men bij ‘t Saam niet te willen wachten op de Diksmuidse gemeenteraad die zich nochtans nog moet uitspreken over een gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).  Daarin is ondermeer voorzien dat een deel van de industriezone een nieuwe bestemming zou krijgen waardoor de bouw van de fusieschool er mogelijk wordt.   Maar het bestuur van de Diksmuidse fusieschool lijkt zich dus sterk te maken dat de meerderheid van de gemeenteraad, gevormd door CD&V en Idee Diksmuide, haar visie voor de inplantingsplaats van de nieuwe school onverminderd zal volgen.

De aanvraag waarrond momenteel het openbaar onderzoek loopt, is alvast niet strijdig met het huidig GRS.  Reden is volgens schepen van vergunningen Marc Deprez dat met de huidige gevraagde vergunning men enkel wil bouwen en verbouwen op de huidige site.  En deze laatste is op vandaag nog steeds ingekleurd als parkgebied en een deel industrie.  Maar volgens de schepen kan echter wel een vergunning worden afgeleverd onder de noemer van algemeen belang.  En de bouw van een school wordt aanzien als een gebouw van algemeen belang.  Overigens heeft volgens Marc Deprez de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, deze aanvraag reeds gunstig geadviseerd.
Maar vermits ‘t Saam voor deze eerste fase opteert om op de industriezone Heernisse te blijven, is het uiteraard ook de bedoeling om bij de volgende fases gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die een gewijzigd GRS zal bieden.  Nochtans meende de Diksmuidse oppositie eerder dat dit niet de ideale locatie was voor een dergelijke grote school.  Industriezone Heernisse ligt immers ten zuidwesten van de schoolsite, de voornaamste windrichting in onze contreien.  Bij incidenten op de industriezone, waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen die toegelaten zijn op een industrieterrein van een dergelijke klasse, kan de school met zijn honderden leerkrachten en leerlingen immers in de problemen komen.  Recente incidenten in ondermeer Roeselare en Oostende tonen aan dat dit tot de mogelijkheden behoort.  Als dergelijke incidenten op Heernisse gebeuren moet deze school in het beste geval enkel geëvacueerd worden.
Maar ook op Heernisse zelf was er in 2019 nog geurhinder die er werknemers ziek maakte.  Toen bleek dat men voor een dergelijk probleem niet onmiddellijk de oorzaak kon vinden.  Overigens zou pas deze week een rapport, die hierrond werd opgemaakt, door het schepencollege besproken worden.  Voor de Diksmuidse oppositie koos het stadsbestuur dan ook beter voor een inplanting van deze nieuwe school op de hoek van de Stokerijstraat en de Esenweg.  Daarbij was ook meegenomen dat dit reeds een zone van algemeen belang is zodat hiervoor het GRS dan niet moest aangepast worden.
Maar met de huidige aanvraag van ‘t Saam is het duidelijk dat het Katholiek Onderwijs geen rekening wil houden met deze opmerkingen en voorstellen van de Diksmuidse oppositiepartijen N-VA en Vooruit.  Voor het schoolbestuur blijft de fusieschool aan de Cardijnlaan, als uiteraard de omgevingsvergunning na het openbaar onderzoek dat loopt tot en met 29 mei, goedgekeurd wordt. Hierdoor lijkt de Diksmuidse gemeenteraad bij de bespreking van de partiële herziening van het GRS alvast voor dit deel voor voldongen feiten geplaatst te worden. Overigens blijft de Diksmuidse gemeenteraad nog steeds wachten op de herziening van dit GRS die al maanden terug was aangekondigd.  (DLD)