Het was een strijdvaardige burgemeester Laridon die vrijdagavond sprak op de nieuwjaarsreceptie van haar partij CD&V.  Lies Laridon stelde in een sterke speech nog meer leiderschap te tonen in deze voor Diksmuide onzekere politieke tijden, veroorzaakt door de klacht die de verenigde oppositie heeft neergelegd tegen de benoeming van de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.  Ze wil het beste voor Diksmuide en dat is voor haar beleid voeren, de stad besturen.  Ze wil zich met CD&V die nog steeds de grootste partij is in Diksmuide, tonen als een beleidspartij in het belang van alle inwoners.  Wie Diksmuide in de onbestuurbaarheid wil storten moet dat maar doen, zo stelde Lies Laridon maar CD&V zal dit niet doen.

Waar de Diksmuidse burgemeester al vrijdag in de bijdrage op eDiksmuide had gesteld zich niet te zullen verdedigen in de media tegen de oppositie-aanklacht, herhaalde ze dit op de nieuwjaarsreceptie van haar partij.  Maar ze maakte wel enkele bedenkingen.  Voor haar was het duidelijk dat in de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen alles in het werk werd gesteld om bij de stembusslag CD&V kapot te maken.  Maar haar partij bleef ondanks alles de grootste partij.  Toch hielden die anti-CD&V-krachten volgens haar na 14 oktober niet op, meer nog, ze willen de partij van de burgemeester nu via juridische weg op de knieën krijgen.  Hierdoor is CD&V volgens Lies Laridon weliswaar niet in moeilijke tijden terecht gekomen, maar wel in onzekere tijden.  Maar juist in die tijden kan haar partij tonen waarin zij het sterkst is, en dat is leiderschap tonen.  CD&V blijft dan ook voor haar strijdvaardig.  Lies Laridon dankte tenslotte ook de aanwezige partijgenoten niet alleen voor de inzet waardoor CD&V ondanks alle tegenkantingen toch de grootste politieke formatie is gebleven in Diksmuide maar ook voor de steun die ze krijgt in alle omstandigheden.
Nadat Roeselaars schepen en parlementariër Nathalie Muylle, die eveneens meter is van de Diksmuidse CD&V-afdeling nog haar kijk had gegeven op de komende federale, Vlaamse en Europese verkiezingen, werd ook het vernieuwd CD&V-bestuur voorgesteld.  Daarin zetelen, naast voorzitter Ruben Vandevijvere en secretaris Ferry Damen, ook Roger Deroo die de senioren vertegenwoordigt, voor de jongeren Stijn Bekaert en Vicky Depaepe voor Vrouw & Maatschappij.
Met haar nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond week CD&V dit jaar af van haar traditie om op het nieuwe jaar te klinken tijdens een bijeenkomst op zondagvoormiddag.  Toch werden niet alle tradities overboord gegooid want de nieuwjaarsreceptie werd ook dit jaar afgesloten met een traktaat voor de leden : een zakje friet en een frikandel. (DLD)