Met het toekennen van de vergunning aan eigenaar Verdium Development voor de verbouwing van de beschermde voormalige bloemmolens heeft het Diksmuids stadsbestuur het startschot gegeven voor een gedurfd project dat de twee historische gebouwen hun renaissance moet geven.  Het uitgangspunt van de ontwikkelaars is immers de situatie van voor 1994, toen de bloemmolens nog niet verbouwd waren tot het intussen ter ziele gegaan Westoria (foto archief).  De oorspronkelijke bloemmolens komen dus terug maar nu als een woon- en commercieel project.  Deze nieuwe invulling is noodzakelijk om dit beschermd monument in stand te houden.  Toch is niet iedereen onverdeeld gelukkig met deze plannen want 46 inwoners van de aanpalende wijk Hof ter Bloemmolens schaarden zich achter een bezwaarschrift dat evenwel door het stadsbestuur grotendeels als ongegrond werd beschouwd.

De ruimte tussen de twee bestaande torens, de westtoren en de graantoren, wordt aangevuld met nieuwe tussenvolumes.  Deze twee nieuwe volumes zullen, na afbraak van het bestaand tussenvolume, één bouwlaag hoger zijn dan de bestaande torens.  Deze bijkomende volumes tussen de twee torens, opgebouwd uit hoofdzakelijk staal en glas, zullen ook nog een zwevend karakter hebben omdat ze pas beginnen na 2 bouwlagen.
Hierdoor ontstaat ook een onderdoorgang tussen de torens die zorgt voor een verbinding tussen het centrale plein in het woonerf Hof ter Bloemmoelns en de Handzamevaart en het achterliggende Beerst Blote.  Hiermee bekomt men ook weer de situatie van voor 1994.  Wel is het de bedoeling dat deze doorgang een verlichting krijgt zodat deze publieke doorsteek ook ‘s avonds veilig kan gebruikt worden.
De torens krijgen met de 26 appartementen in de westtoren en de nieuwe bijkomende volumes niet alleen een woonfunctie maar ook een commerciële functie die in de oostelijke graantoren zal ondergebracht worden.  En onder dat laatste vallen kantoren, detailhandel of een tea-room.  Een horeca-invulling zal overigens, gezien de ligging, wellicht vooral afgestemd zijn op fiets-, wandel- en waterrecreatie.
In de westtoren bevinden zich ook de beschermde houten silo’s die zichtbaar worden gemaakt door grote gevelopeningen te maken in de westgevel waardoor de verticaliteit van deze silo’s zichtbaar wordt.  Voor de eveneens beschermde transportband moet nog een alternatieve plaats gezocht worden op de site, in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed.
Het gelijkvloers van het oostelijk torengebouw krijgt ook een museale invulling waarbij een deel van de machines permanent zal tentoongesteld worden.

In de bezwaarschriften kwamen ondermeer de ontoereikende parkeermogelijkheden tot uiting.  Een ondergrondse parkeergarage is op deze locatie echter niet mogelijk door de aanwezigheid van de ernaast gelegen Handzamevaart en de aanwezigheid van de bestaande funderingen van de bloemmolens, zo bleek uit onderzoek.  Men voorziet daarom 27 bovengrondse parkeerplaatsen voor de bewoners.  Deze parkings worden gemaakt in grasdallen.  Daarnaast komen er ook 4 parkings voor deelwagens.  Het is de bedoeling dat de Vereniging voor Mede-Eigenaars start met één deelauto  waardoor het privaat bezit van een tweede wagen wordt ontmoedigd en de parkeerdruk wordt verminderd.  Op termijn kan dit verder uitgebouwd worden tot 4 deelwagens.  Een bezoekersparking is er niet maar bezoekers kunnen wel gebruik maken van de publieke randparking van Beerst Blote . Hierdoor wordt ook de woonwijk Hof ter Bloemmolens niet belast met wagens van bezoekers.
Tenslotte komen er ook 72 fietsstalplaatsen en op het pleintje tussen de twee torens komen er ook 10 publieke fietsstalplaatsen.   (DLD)