Op de voorbije digitale gemeenteraad werd, met de goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van de ontwerper, het startschot gegeven voor de nieuwe evenementenhal met parkeergarages op de site van de Boterhalle nabij de Grote Markt.  De fuifzaal moet volgens schepen van patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) een capaciteit hebben van 300 tot 1.200 personen.  Daarvoor zijn er een polyvalente zaal van 400 m², een kleine zaal van 200 m² en een foyer van 100 m².  Daarnaast wordt ook 340 m² ingenomen door een bar, keuken, bergingen, loges voor artiesten en een geluidssas.  Tenslotte is er ook nog sanitair, vestiaire, een interne rookruimte en technische lokalen die 225 m² innemen.  Samen met de hoofdingang en een zij-ingang zal het gehele complex zo’n 1.500 m² groot zijn.  Op de gelijkvloerse parkeergarage komen er verder nog 40 à 50 plaatsen voor voertuigen.  De vroeger voorziene bovenliggende appartementen zijn uit de plannen geschrapt.  Het project moet zo’n 3,6 miljoen euro gaan kosten en de eerste steen is voorzien in januari 2022.  Vanaf het najaar van 2023 kan deze evenementenhal dan gebruikt worden.

Maar raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) voorziet problemen met de vergunningsaanvraag.  Zo is een gelijkvloerse parking niet voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat dit al moet herzien worden.  Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje, zo bleek recent nog bij het RUP Stationsbuurt.  En ook voor de verkeersafwikkeling van de gelijkvloerse rotatieparking voorziet hij problemen.  Bij het nieuw concept zou het inrijden van de parking gebeuren via de Konijnestraat.  Maar dat zou enkel via de Maria Doolaeghestraat kunnen gebeuren voor het verkeer, komende uit Esen.  Het verkeer komende van Ieper of van de kust zal een ommetje moeten maken via de Koning Albertstraat, de Grote Markt en de Admiraal Ronarchstraat.  Kurt Vanlerberghe vreest dan ook dat er toch automobilisten, komende van het kruispunt Paterskerk  zullen willen inrijden via de Konijnestraat.  Daarenboven mag men, komende van de kust, op vandaag niet linksaf slaan op het kruispunt Paterskerk.  En er is ook nog steeds geen stedenbouwkundig attest afgeleverd.  Hij deed dan ook de oproep om het achterhaalde dure concept van het aanleggen van een dure parking in het centrum op te bergen en enkel voor de nieuwe Boterhalle te gaan.  Dit zou volgens hem een kostenbesparing van 1 miljoen euro kunnen betekenen, een som die Diksmuide hard zal nodig hebben in deze moeilijke tijden.  Overigens kan Diksmuide voor hem ook nog steeds in overleg gaan met de uitbater van de Salons Saint-Germain over een gemengd privaat-publiek gebruik van zijn parking.

Voor schepen Marc Deprez, die met zijn Idee Diksmuide-fractie altijd een groot pleitbezorger is geweest van een parking op de Boterhalle-site, kan in het RUP via een beperkte bijsturing afgeweken worden van de voorziene ondergrondse parking.  Dit zou volgens Marc Deprez kunnen afgerond worden binnen de acht maanden.  Hij bevestigde verder dat het de bedoeling is om het verkeer komende vanuit Ieper en de kust te laten rond rijden via de Grote Markt omdat het Agentschap Wegen en Verkeer geen stilstaand verkeer wil op de gewestweg N35 (Maria Doolaeghestraat).  Daarom zal men enkel de inrit mogen gebruiken komende uit de richting Esen.  Het uitrijden van de rotatieparking zal via de Koning Albertstraat gebeuren via de poort bij het voormalige gebouw van het vredegerecht. (DLD)