Een opvallende en nooit eerder geziene maatregel in de jongste lijst die Diksmuide woensdag vrij gaf : gemeenteraad en bijzonder comité voor de sociale dienst gaan fysiek niet door, wel digitaal. Alle punten worden digitaal gestemd. Normaal werden de raadsleden op maandag 30 maart in de raadzaal op het stadhuis verwacht.  Maar de gemeentelijke beslissingen zullen deze maal in volle coronacrisis via ipad of laptop genomen worden.  Om correct te kunnen vergaderen moet het publiek de mogelijkheid hebben de zittingen bij te wonen.  Maar dat is in gewone tijden.  Nu raadt het Agentschap binnenlands bestuur aan om in corona-crisis digitaal te vergaderen.  Zonder publiek dus.  Maar de beslissing van het stadsbestuur om deze digitale bijeenkomsten te houden laat wel toe dat het stadsbestuur verder kan blijven werken in deze moeilijke omstandigheden en toch beslissingen kan nemen.

De raadsleden zullen via het Cobra-platform hun stem via het internet kunnen uitbrengen met hun laptop of ipad die ze allemaal hebben, zo vernemen we van burgemeester Lies Laridon.  Alle raadsleden werden van deze werkwijze per mail op de hoogte gebracht. Bedoeling is volgens de Diksmuidse burgemeester wel dat enkel essentiële punten zullen behandeld worden.  De goodwill om geen bijkomende agendapunten toe te voegen aan de dagorde wordt wel gevraagd aan de Diksmuidse raadsleden.
Het debat rond de voorgelegde punten zal verder via mail gebeuren, raadsleden zullen zo vragen en antwoorden naar elkaar kunnen toesturen.  Het is evenwel nog niet duidelijk hoe pers en publiek daarbij zicht zullen krijgen op dit debat.  Uiteindelijk zal de digitale stemming wel moeten gebeuren tegen ten laatste de normale datum van de raadszittingen.  En dat is maandag 30 maart.  Na de stemming zal dan volgens burgemeester Laridon het resultaat ervan meegedeeld worden aan pers en publiek.
Normaal wordt komende vrijdag de dagorde verstuurd naar de raadsleden.  Al maakt burgemeester Laridon wel de bedenking dat tegen dan de omstandigheden nog kunnen wijzigen, ook al is dat nog maar een tweetal dagen.  Maar niemand weet dan ook wat er de komende dagen gebeurt, niemand heeft dit immers ooit meegemaakt, aldus nog de Diksmuidse burgemeester. (DLD)