Eind vorig jaar viel, na bijna 7 jaar procederen, definitief het doek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Stationsbuurt waartegen de wijkbewoners zich hadden verzet.  In dat plan voorzag het voormalig stadsbestuur van CD&V en SP.a-open ondermeer hoogbouw in de Laure Fredericqlaan en op de gronden van het vroegere zwembad De Kupe (foto archief) dat het vorig bestuur wou verkopen.   Maar de Raad van State oordeelde op 15 december dat de wijkbewoners zich op basis van procedurefouten terecht hebben verzet tegen dit omstreden plan voor hun buurt.   Het nieuwe bestuur, nu gevormd door CD&V en Idee Diksmuide wil het intussen al over een andere boeg gooien en wil alvast het oude zwembad een nieuwe publieke bestemming geven.  Daarmee volgt Diksmuide overigens de wijkbewoners die dit reeds in 2014 hadden voorgesteld.

De plannen belandden in 2015 voor een eerste maal op de tafel van de Raad van State.  De klacht van twee buurtbewoners werd in 2017 gevolgd door de rechters zodat het RUP werd vernietigd.  Diksmuide deed in 2017 een nieuwe poging maar volgens de wijkbewoners hebben ze bij de tweede poging overijverig nieuwe procedurefouten gemaakt.  De wijkbewoners trokken opnieuw naar de Raad van State en kregen intussen ook steun van de familie Laure Fredericq.  De erfgenamen van Laure Fredericq keken immers met lede ogen naar de plannen van Diksmuide.  Voorzag de schenkingsakte, waarmee hun groottante destijds aan Diksmuide de gronden had geschonken waarop het zwembad was gebouwd, dat deze terreinen een publieke bestemming moesten krijgen, toch wilde Diksmuide deze gronden verkopen om er appartementsgebouwen te laten bouwen.   En ook deze tweede poging van het RUP Stationsbuurt strandde, op 15 december 2020 werd het arrest geveld door de Raad van State dat het RUP Stationsbuurt definitief vernietigt.

Het buurtcomité is alvast tevreden dat het hoogbouwplan voor de Stationsbuurt naar de prullenmand is verwezen.  Hierdoor blijven overigens ook de oude voorschriften van toepassing voor de wijk. De dreiging voor de aantasting van hun historische stadswijk en het gebruik van een deel van het stadspark voor hoogbouw lijkt dan ook definitief van de baan.
Meer nog.  Het nieuw stadsbestuur wil het oude zwembad opnieuw een openbare bestemming geven.  Hiervoor heeft ze in het stedelijk informatieblad Diksmuide Info van januari al een eerste oproep gelanceerd.  Ze wil ideeën verzamelen voor een nieuwe publieke invulling van De Kupe.  In de editie van februari zou meer praktische info gepubliceerd worden voor de indieningsprocedure.  Maar intussen kunnen de ideeën al rijpen. (DLD)