Komende maandag 20 juni wordt er een weliswaar ongebruikelijke projectvergadering georganiseerd rond de plannen van fusieschool ’t Saam om een nieuwe schoolcampus te bouwen aan de Cardijnlaan, deels in de parkzone, deels op de milieubelastende industriezone Heernisse.  Tijdens deze vergadering, die georganiseerd wordt door het stadsbestuur en waarop naast de bouwheer ook een delegatie van de omwonenden is uitgenodigd naast adviesinstanties, wordt nagegaan of deze inplanting kan aanzien worden als een handeling met een beperkte ruimtelijke impact.  Indien dit inderdaad zou blijken uit deze vergadering, dan kan het verslag ervan gevoegd worden bij een volgende omgevingsvergunningsaanvraag waarvoor mogelijks tijdens de luwe vakantiemaanden een nieuw openbaar onderzoek kan gevoerd worden.  Maandag zal dan ook blijken of de projectstudie waarover de vergadering zich zal kunnen buigen, de aanzet kan zijn voor verder overleg tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe campus aan de Cardijnlaan, dan wel zal zorgen voor de zoveelste juridische veldslag in een lange rij.   De projectvergadering gaat door achter gesloten deuren.

De visies van voor- en tegenstanders van de nieuwe fusiecampus van ’t Saam aan de Cardijnlaan zijn intussen genoegzaam bekend.  De inrichtende macht van het Diksmuids katholiek onderwijs wil de fusieschool van het Sint-Aloysiuscollege en het VTI bouwen op de gronden waarop op vandaag de gebouwen van laatstgenoemde school staan.  Dit moet het project voor haar financieel haalbaar maken.  Tegenstanders wijzen er echter op dat de school in een parkgebied ligt dat reeds in de jaren zestig was voorzien, lang voor de eerste steen van het VTI werd gelegd.  Bewoners van de Woumenweg wachten dan ook al meer dan een halve eeuw op het park dat als een bufferzone moet liggen tussen hun woningen en de industriezone.  Maar ook de bedrijven van de industriezone zien de fusieschool liever niet gebouwd aan hun achterdeur omdat dit op termijn de milieuvoorschriften van hun vergunningen  kan verzwaren.
En dan is er nog de rol van het Diksmuids stadsbestuur die reeds stelde voorstander te zijn van een fusieschool aan de Cardijnlaan.  De tegenstanders van dit bouwproject aan de Cardijnlaan betreuren het dat het Diksmuids bestuur niet wil kijken naar een realistisch alternatief voor een schoolcampus op een andere plaats in Diksmuide.  Daarenboven is het ook nog steeds wachten op de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbinnen zoekzones hiervoor zouden kunnen aangeduid worden.  Deze herziening zou er immers volgens de tegenstanders  kunnen voor zorgen dat er geen lange rij aan juridische veldslagen moet gevoerd worden rond dit bouwproject.   Maar uiteraard voelt het Diksmuids stadsbestuur ook de hete adem van haar gemeenteraad, waar ze een krappe meerderheid van 13 op 25 heeft, in haar nek.  Hierdoor beschikt in de praktijk ieder raadslid over een vetorecht waarmee ze beslissingen van het schepencollege zou kunnen beïnvloeden.  Of dit ook gebeurt in dit dossier door een eventueel belanghebbend raadslid, dat is uiteraard koffiedik kijken.  Wat wel zeker is, is dat er met grote belangstelling zal gekeken worden naar de beslissing die het stadsbestuur zal nemen over de projectstudie van ’t Saam. (DLD)