Vrijdagavond heeft politiezone Polder, samen met de collega’s van zone Spoorkin (regio Veurne) en het Agentschap Natuur en Bos een actie ondernomen tegen de overlast en het illegaal vissen aan de oevers van diverse waterlopen in de regio.  Daarbij werden 35 vissers gecontroleerd.  Dat leidde tot 4 GAS-verslagen voor misbruik van alcohol, het maken van kampvuur en het dumpen van afval.  Twee joyriders werden ook gevat en beboet en tenslotte werden nog 2 processen-verbaal opgesteld op de wetgeving betreffende het riviervissen en 1 proces-verbaal op het natuurdecreet.  Daarbij kon ook opnieuw één karper opnieuw uitgezet worden in de IJzer.  Vooral deze laatste resultaten kunnen samen met de ondernomen actie tegen illegaal vissen niet los gezien worden van de nieuwe regels die sinds 1 januari gelden en waarvan menig amateurvisser nog niet altijd op de hoogte is.

Sinds begin 2019 is de nieuwe hengelwetgeving op openbaar water ingrijpend gewijzigd.  De hengelsector zelf was overigens al lang vragende partij om maatregelen te nemen zodat het meenemen van vissen beter kon gecontroleerd worden.  Die nieuwe regels zijn er nu zodat men alvast geen leefnet meer mag gebruiken.  Maar die nieuwe regels zijn nog altijd niet overal aan de oevers gekend.
Tot eind vorig jaar was een gewoon visverlof voldoende om te peuren.  Het peuren op paling is trouwens in onze contreien nog steeds populair. Maar met de nieuwe regels dachten veel peurders dat met het verbod op het gebruik van het leefnet, het ook afgelopen was met hun hobby.  Maar dat blijkt niet zo, voor peurvissers is het peurnet wel toegelaten omdat dit beschouwd wordt als een schepnet waarmee de gevang en paling kan aan land gebracht worden.
Voor paling is er echter een speciale regel.  Een visser mag nog maximaal 3 stuks vervoeren en tijdens het hengelen of peuren in zijn bezit behouden.  Maar dat betekent ook dat men op elk moment niet meer dan 3 palingen in zijn bezit mag hebben, er mogen niet meer dan 3 palingen in het peurnet zitten.
Wie in het bezit is van een gewoon visverlof , mag dan weer geen vissen in zijn bezit houden en moet, bij het binnenhalen van een peurnet alle palingen direct terugzetten.  Regelmatig het peurnet ledigen en zorgen dat er niet meer dan 3 stuks in zitten is dan ook de boodschap.  Wie dan weer maximaal 3 palingen wil meenemen voor consumptie moet voortaan een zogenaamd groot visverlof van 48 euro aanschaffen.  Ook de populaire peurwedstrijden verlopen volgens de nieuwe wetgeving.

Daarnaast is er momenteel ook de paaiperiode van de vissen.  Dan wil men zoveel als mogelijk de paaiende vissen de nodige rust bezorgen.  Daardoor is het tot eind mei ook verboden om in waterlopen te vissen.  Uitzondering daarop zijn enkele grotere rivieren waaronder de IJzer waar dan wel weer mag gevist worden.  Wat zorgt voor een nog grotere onzekerheid bij de amateur-vissers.  Het is dus uitkijken waar, wanneer en hoe er mag gevist worden.  Met de actie van de politie en het Agentschap voor Natuur en Bos is het wel duidelijk dat er wordt toegezien op de correcte toepassing van de nieuwe regels.  Het is dus aan de vissers om zich te verdiepen in deze nieuwe regels vooraleer er nog een lijntje wordt uitgeworpen. (DLD)