Eind augustus bleek reeds dat niet alle Westhoekburgemeesters warm liepen voor een erkenning van de Westhoek als Landschapspark, een erkenning die nochtans zo’n 12 miljoen euro aan subsidies naar de Westhoek zou laten vloeien.  Maar ondanks het feit dat Diksmuides burgemeester Lies Laridon (CD&V) toen stelde gekant te zijn tegen een erkenning van de Westhoek als landschapspark, liet ze toch, zo liet ze toen noteren, tot 15 september de deur op een kier staan.  Maar die deur lijkt nu toch, ondanks de rechtstreekse tussenkomsten van Vlaams minister Zuhal Demir, dicht te slaan want door een gisteren gepubliceerd gezamenlijk standpunt van Boerenbond, het Algemeen BoerenSyndicaat (ABS) en ondernemersnetwerk VOKA waarin men vreest, ondanks de subsidies, voor de economische gevolgen van deze erkenning voor de regio, lijkt de erkenning van het landschapspark voor politiek Diksmuide nog moeilijk haalbaar. Vraag is nog of de rest van de Westhoek Diksmuide zal volgen.

In een gezamenlijk schrijven aan burgemeesters en schepenen stellen Boerenbond, ABS en VOKA dat er momenteel veel druk wordt uitgeoefend op de Westhoekburgemeesters om alsnog deze kandidatuur voor een erkenning als landschapspark in te dienen.  Maar voor de drie organisaties gaat men daarbij voorbij aan het economisch karakter van de Westhoek.  Men vreest immers dat een erkenning als landschapspark op termijn zal zorgen voor gevolgen voor al wie iets wil ondernemen in de Westhoek.  Men wil dan ook dat de economische toekomst van de Westhoek niet gehypothekeerd wordt.  Op vandaag vreest men een onduidelijke afbakening waarbij men uit financiële subsidieoverwegingen een kandidatuur opdringt.  Er is voor Boerenbond, ABS en VOKA dan ook te weinig draagvlak voor een landschapspark in de Westhoek.

Ook al zou een erkenning als landschapspark enkel een afbakening bevatten zonder inhoudelijke beperkingen, toch is er hiervoor volgens Boerenbond, ABS en VOKA dus onvoldoende draagvlak in de Westhoek.  Maar wellicht niet onbelangrijk is of deze gezamenlijke stem genegeerd kan worden in Diksmuide.  Immers zowel CD&V waar Boerenbond sterk vertegenwoordigd is door ondermeer schepen Martin Obin en voormalig schepen en raadslid Raf Goemaere, als Idee Diksmuide waar de stemmen van ABS-ers schepen Marc Deprez en raadslid Joël Vancoppenolle belangrijk zijn, hebben de steun van hun raadsleden binnen hun 13/12-meerderheid nodig om hun meerderheid overlevingskansen te geven in deze onstuimige decretale tijden waarin nipte meerderheden ter discussie worden gesteld.  Voor Idee Diksmuide zou een afkeuring van het landschapspark misschien wel de levensverzekering van de bestuursmeerderheid met CD&V kunnen betekenen omdat zo de N-VA van Zuhal Demir niet langer een politiek alternatief kan zijn.

Wat wel een zekerheid lijkt in Diksmuide is dat tijdens deze legislatuur ieder dossier, met de beperkte meerderheid enerzijds en anderzijds het nieuw Vlaams decreet die een wijziging van de bestuursmeerdheid mogelijk maakt, kan zorgen voor een pak nervositeit binnen de Diksmuidse meerderheid. Toch heeft deze meerderheid al te kennen gegeven dat er, in vergelijking met zeg maar Antwerpen, te weinig centen naar de Westhoek komen.  En laat een erkenning van de Westhoek als landschapspark nu net extra financiële mogelijkheden geven. Tenslotte lijkt een overleg in Diksmuide tussen CD&V en Idee Diksmuide dat dit weekend, aan de vooravond van de beslissing van het Westhoekoverleg rond het Landschapspark, gepland is, alleen maar het belang van het Landschapspark te onderstrepen. (DLD)