Tijdens de gemeenteraad, eind oktober, heette het nog dat het aantal actieve lezers in de bib achteruit gaat.  Dat paste toen volgens cultuurschepen Katleen Winne binnen de algemene Vlaamse trend die een achteruitgang van het lezen vaststelt.  Maar amper een maand later stijgt het aantal bibleden, zo blijkt uit een nieuw persbericht.  Toch is deze, op het eerste zicht contradictie, volgens schepen Winne te verklaren : er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het aantal abonnees dat er inderdaad op vooruit gaat en de tegengestelde beweging van het aantal actieve lezers.  Toch waait er volgens de schepen wel degelijk een goede wind door de Diksmuidse bib want het stijgend aantal abonnementen is vooral toe te schrijven aan jonge gezinnen die opnieuw de weg naar de bib lijken te vinden.

Met komst van een nieuwe bibliothecaris naar de Diksmuidse bib, werden ook de recentste cijfers geanalyseerd. Maar dat gebeurde pas na de gemeenteraad van oktober. Daaruit blijkt nu dat het aantal abonnementen stijgt, als men er rekening mee houdt dat individuele kaarten voor leerlingen vervangen werden door klasabonnementen. Daarnaast stelt men ook vast dat, na de gebruikelijke zomerdip, het aantal actieve leners tijdens de voorbije twee maanden een sterke stijging kent. Daarbij merken de bibmedewerkers ook op dat vooral jonge gezinnen vaker de bib bezoeken. Voor Katleen Winne een goed teken. Daarenboven stelt men vast dat de maandelijkse cijfers van het aantal actieve lezers dit jaar beter zijn als men deze plaatst naast deze van 2021. Toch is het aantal leden tegenover de totale bevolking nog altijd niet spectaculair. Daar wenst men bij de Diksmuidse bib verandering in te brengen. de vastgestelde stijging van de bibbezoekjes van jonge gezinnen is volgens de cultuurschepen alvast ingezet. Intussen is men, om de middelen die men heeft toegewezen aan de bib zo goed mogelijk in te zetten, door de tijdschriftencollectie gegaan. Deze wil men optimaliseren om ook daar de jeugd aan het lezen te krijgen. Tenslotte denkt men er ook over na om voor jongvolwassenen Engelstalige boeken in de collectie op te nemen.

En ook door de organisatie van nevenactiviteiten wil men het bibbezoek verhogen. Zo wil men de Poëzieweek, die doorgaat in januari 2023 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Poëzie wordt tijdens die week extra onder de aandacht gebracht in de bib. Daarnaast kunnen enkele Diksmuidelingen een weesgedicht adopteren.
Ook tijdens die eerste maand van 2023, op 23 januari, wordt er een workshop digitale tools georganiseerd waarbij deelnemers aan de slag gaan met de catalogus en de Mijn Bibkliotheek-site.
Tenslotte wordt er nog tot in maart, elke derde woensdag van de maand, een Winterse Vertelling georganiseerd. Meer info over deze nevenactiviteiten vindt men ook de site van de bib (klik hier).
Nog volgens schepen Winne moet de bib meer zijn dan een gebouw vol boeken. De bib moet een heel belangrijke rol blijven spelen in het opkrikken van de leesvaardigheid. Daarbij moet men zich binnen de bib ook aanpassen aan de evolutie van de tijden, al mag ook het herlezen van de klassiekers, waar volgens schepen Winne iedereen deugd van zou hebben, niet vergeten worden. De Diksmuidse bib wil dan ook verder inzetten op digitale inclusie, op de leesclubs;. Dit alles met als doel de overtuigde lezers dicht bij het hart te houden maar vooral de niet-lezers erbij te halen, aldus nog schepen Winne. (DLD)