OLVrouw_StuivekenskerkeHet O.L.Vrouwhoekje, Diksmuides authentiek oorlogsoord uit de Eerste Wereldoorlog in Oud-Stuivekenskerke, wil uitbreiden met het oog op 2014-2018, dat kon vernomen worden van kersvers voorzitter Etienne Moons.  De VZW Vrienden van het O.L.Vrouwhoekje wil de site uitbreiden met een nabijgelegen ook al authentieke bunker uit “den Grooten Oorlog” die men wil inrichten als voormalige commandopost van de “Grote Wacht van Oud-Stuivekenskerke”.  Daarnaast wil men ook nog de bestaande parking uitbreiden.  Tenslotte hoopt men nog dat de bestaande, maar op de draad versleten bewegwijzering wordt vervangen door borden met het nieuwe logo 14-18.  Maar hoog bezoek verwacht men er niet meer want beschermvrouw Koningin Fabiola bedankte al twee maal voor een uitnodiging.

De kerktorenruïne van Oud-Stuivekenskerke deed tijdens de oorlog dienst als waarnemingspost voor het op het doel brengen van de Belgische artillerie.  Oud-Stuivekenskerke, dat in het overstroomde landschap wat hoger lag, werd door het Belgische leger na de terugtrekking achter de berm van de spoorweg Diksmuide-Nieuwpoort, ingericht als een vooruitgeschoven waarnemings- en luisterpost. Deze post, met zijn verschillende bijposten, was permanent bezet door een compagnie van ongeveer 100 man.
Na de oorlog werd de site, mede door de inzet van oorlogsvrijwilliger Pater Martial Lekeux, uitgebreid met een kapel ter ere van O.L. Vrouw van de Zege. In de jaren 1950-1960 werden op de site door de verbroederingen van voormalige eenheden van het Veldleger monumenten en zerkjes opgericht.  Ook de torenruïne werd als monument verbouwd en kreeg op het bovenste platform een bronzen oriëntatietafel met vermelding van de oorlogssites aan de frontzate. Een demarcatiepaal vervolledigt de relicten uit de oorlog.

Het was de vroegere voorzitter, wijlen Georges Lagrou, die de aanzet gaf tot het klaarstomen van de beschermde site voor de komende herdenkingen 2014-2018.  Het herstel gebeurt in fases : er kwam veiligheidsglas voor de waardevolle glasramen, de torenruïne werd verstevigd zodat er geen stenen kunnen afbrokkelen, de rondgang rond de toren werd vernieuwd en de voorgevel van de kapel werd onder handen genomen.  Ook de waterproblemen werden aangepakt zowel deze van regenwater via nieuwe afvoeren als deze van het wegwerken van opstijgend grondwater in de muren.  Intussen werd ook de pleisterlaag aan de binnenkant van de kapel afgekapt.  Na het uitdrogen moet daar een nieuwe pleisterlaag met een aansluitende verflaag komen.  Hiermee zijn de herstellingswerken nog niet beëindigd want ook de leien van het dak moeten nog hersteld worden.  Met zicht op 2014-2018 wordt ook het grasperk aangepakt en de zerkjes worden aangepast met een tekstplaatje om de symbolen van de verschillende legereenheden op de zerkjes voor bezoekers te verduidelijken.

Als nationale vaderlandslievende vereniging zullen de Vrienden van het OLVrouwhoekje zich aansluiten bij alle activiteiten die in het kader van de herdenkingen van de eerste wereldoorlog in het Diksmuidse gepland zijn.  Maar zelf hebben ze geen eigen manifestaties op het oog, zo is te horen bij voorzitter Etienne Moons.  Wel wordt er een bijzondere bezoekersdag georganiseerd op het ogenblik dat de site volledig zal aangepast zijn aan de nieuwe inplanting.  Daarnaast is er traditiegetrouw elk jaar de nationale herdenking op de dag dat de Vierdaagse van de IJzer in Diksmuide haar wandelevenement houdt.
Voorzitter Etienne Moons maakt nog de bedenking dat hoog bezoek de jongste tijd niet meer op het programma staat sinds de beschermvrouw van het OLVrouwhoekje, Koningin Fabiola, tot tweemaal toe voor een uitnodiging van het OLVrouwhoekje bedankte… (DLD)