Maandag hebben jongeren van Log-In, een centrum voor trajectbegeleiding van de VZW Onze Kinderen, een boot te water gelaten in Diksmuides haven Portus Dixmuda.  Niets speciaals, er worden wel meer boten te water gelaten aan de Kasteelstraat ware het niet dat deze 4 meter lange boot bestaat uit plastieken flessen.  Hiermee willen deze jongeren op een creatieve manier het milieu onder de aandacht brengen.  Met tussenstops willen ze met deze boot naar Nieuwpoort varen waar ze op woensdag 10 juli willen aanmeren.  En dat Diksmuide werd gekozen als startpunt van hun project ‘van fles tot boot’ kan wellicht ook niet los gezien worden van de financiële en materiële steun die Log-In krijgt van Kiwanis.  Deze Diksmuidse serviceclub steunt al meer dan 10 jaar Log-In.  Ook dit project werd mogelijk dankzij de ondersteuning van Kiwanis.

Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen én ruimte krijgt om die kansen te laten ontwikkelen is een mooi uitgangspunt, zo leren we van Lieza Vandeputte, begeleidster van Log-In.  En dit centrum voor trajectbegeleiding van de VZW Onze Kinderen, wil bouwen aan een stimulerend, veilig en positief traject voor kansarme jongeren en gezinnen.  Zelf is de Roeselaarse VZW Onze Kinderen een organisatie die actief is binnen de bijzondere jeugdzorg.  Naast de ‘praatgerichte’ insteek die de huidige hulpverlening kent, zet Log-In ook in op de verantwoordelijkheidszin van de jongeren zelf.  In het kader daarvan organiseert Log-In ook elk jaar enkele projecten waarbij ze jongeren en maatschappij dichter bij elkaar proberen te brengen.
Dit jaar werd gekozen voor de actuele topics van milieu en klimaat.  Doel was enerzijds het ‘milieu’ en het ‘klimaat’ bespreekbaar maken maar anderzijds ook de jongeren activeren op een inventieve-, creatieve- en inspirerende manier.  Vanuit dit idee is het concept ‘van fles tot boot’ ontstaan, zo vervolgt Lieza Vandeputte.  Met plastieken flessen werd een boot gebouwd waarmee men momenteel de IJzer afvaart tot in Nieuwpoort.  De jongeren krijgen hierdoor de kans het heft zelf in handen te nemen, de begeleiders zorgen enkel voor ondersteuning.  Binnen Log-In is men overtuigd dat jongeren zo het meeste zullen leren zodat deze ervaring hen veel kan bijbrengen.
Voor Bart De Hantsetters van Kiwanis is het belangrijk dat zij, mede met de opbrengst van hun jaarlijkse Valentijnsgala, ook via Log-In kansen en opportuniteiten kunnen geven aan jongeren en gezinnen die te maken hebben met problematische opvoedingssituaties.  Kiwanis was maandag dan ook graag met een delegatie aanwezig op de tewaterlating van de ‘plastieken-flessen-boot’. (foto) (DLD)