Er staan ongetwijfeld honderden grijze elektriciteits- en nutskasten langs de Diksmuidse wegen.  Fluvuis, Proximus en Telenet zijn er de hofleveranciers van.  Op de jongste gemeenteraad stelde N-VA-fractieleider Koen Coupillie voor om deze straatkasten te gaan verfraaien.  Dat kan met historische afbeeldingen (zie afbeelding) die, aangevuld met een korte tekst, leergierige toeristen of Diksmuidelingen wat extra informatie kunnen geven van de stad. Maar het kan ook creatiever, volgens de Esenaar.  Voor hem moeten creatievelingen de kans krijgen om via het versieren van deze nutskasten de stad en de dorpen op te smukken.  Koen Coupillie zou dan ook de kasten ter beschikking stellen aan kunstverenigingen en scholen.  Maar uiteraard moet er ook inspraak gegeven worden aan de omwonenden van de omgeving waar kasten onder handen worden genomen.
Burgemeester Lies Laridon (CD&V) wees er wel op dat al deze kasten geen eigendom zijn van de stad maar wel van de respectievelijke nutsbeheerders die er hun apparatuur in stoppen.  En uiteraard moet er ook op toegezien worden dat het bekleden van de kasten geen beletsel is voor het onderhoud.  Voorafgaandelijk aan de zitting had Diksmuide al contact opgenomen met netbeheerder Fluvius die het voorstel alvast genegen is.  Meer, men wil eraan meewerken.
Het voorstel van Koen Coupillie werd dan ook door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. (DLD)