Kunst en cultuur moeten ook in onze landelijke regio een belangrijke rol spelen. Cultuur kan immers een bijdrage leveren in de vormgeving van een boeiende en inspirerende leefomgeving en in de verhoging van de leefbaarheid.  Daarom stapt Diksmuide in de nieuwe projectvereniging cultuuroverleg IJzervallei, samen met Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst.  Hiervoor hebben volgens cultuurschepen Jan Van Acker op de voorbije gemeenteraad deze vier gemeenten met de kundige en bevlogen expertise van Bart Carron een beleidsplan, en hiermee samenhangend, een subsidiedossier opgemaakt en ingediend.

Het is niet het eerste cultureel samenwerkingsproject in de Westhoek.  Eerder was er al Achthoek.  Maar toen de gemeente Koksijde besloot eruit te stappen werd Achthoek opgedoekt.  Maar de nood aan een culturele intergemeentelijke samenwerking bleef en zo werd “Cultuuroverleg IJzervallei” in het leven geroepen.
Voor Jan Van Acker moet IJzervallei allereerst zorgen voor een bovenlokale ondersteuning van verenigingen, burgerinitiatieven en vrijwilligers.  Daarnaast wil men ook efficiëntiewinsten boeken door schaalvergroting en krachtenbundeling. Zo kan er rond bovenlokale events met elkaar afgestemd worden of er kan een samenwerking komen tussen de verschillende bibliotheken van de vier gemeenten.  Een samenaankoop van boeken kan hiervan een voorbeeld zijn.
Een andere doelstelling van IJzervallei is het versterken van de Identiteit door cultuur meer te verbinden met het landschap (kunstingrepen in het landschap, klassieke muziek op originele locaties, kwaliteitsvolle architectuur in landelijke gebied…)  Ook moet volgens de Diksmuidse cultuurschepen de participatie aan cultuur versterkt worden.  Dat kan via cultuureducatie in samenwerking met de scholen, een samenwerking rond de programmering in CC Kruispunt, de toegankelijkheid via ondermeer UiTPAS, “artiest zoekt feestneus” verbreden en de cultuurcommunicatie via UiT in de Westhoek optimaliseren….
Tenslotte moet dit nieuw cultuuroverleg ook het onroerend, cultureel en immaterieel erfgoed valoriseren.  Schepen Jan Van Acker denkt daarbij aan het verder zetten van Westhoek Verbeeldt, de publiekswerking versterken, professionalisering van archiefwerkingen, (kerk)erfgoed inventariseren en onderzoek naar de herbestemming van kerken. (DLD)

Bij de foto : schrijver en dichter Maarten Inghels voer voor het project ‘We are water’, een project van het Regionaal Landschap Westhoek, de IJzer af op een vlot in de vorm van het woord ‘water’.  Onderweg legde hij contact met de mensen die langs de waterloop wonen en werken. Daarmee wilde hij inspelen op de identiteit van de regio.
Foto: © Pieter-Jan Ardies, Sjiekong