Tijdens het weekend van 12 en 13 oktober werd vorig jaar het nieuw Woumens ontmoetingscentrum officieel geopend.  Toch zou het nieuw OC niet de naam krijgen van het oude, ‘t Woumenhof.  Er werd door de Woumenaars gekozen voor een nieuwe naam : Walnes, de oudste benaming van het dorp Woumen.  Binnenkort zal de nieuwe naam verschijnen op het gebouw.

Bij de bouw van het nieuw ontmoetingscentrum kwam vanuit het Bewonersplatform de vraag of er geen andere naam kon gegeven worden aan de nieuwbouw.  En daarvoor mochten de Woumenaars ideeën aanreiken.  Enkele ervan waren oc Roerdomp, oc De tramstatie, … Maar uiteindelijk werd dus gekozen voor een historische naam : oc Walnes.  Walnes is de oudste benaming van het dorp Woumen.  In 1096 verscheen die naam voor het eerst en ze zou een verwijzing zijn naar wouden.  In die tijd was er immers nog een woud dat zich uitstrekte van Torhout tot Ieper, zo leren we van Woumenaar Stefaan Debruyne.
Het voorstel van het Bewonersplatform werd vervolgens door de stuurgroep van de culturele raad en het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.  En zo wordt het vroegere ‘t Woumenhof vervangen door het nieuwe oc Walnes. (DLD)