Tijdens de vorige bestuursperiode was er reeds veel ophef rond de mandaten.  En nu de eerste reeks mandaten van de huidige bestuursperiode werd bekend gemaakt door het Rekenhof, lopen de gemoederen opnieuw hoog op.  Was tijdens de vorige legislatuur vooral burgemeester Laridon kop van jut, nu voelt vooral raadslid Bieke Moerman zich geviseerd want het Rekenhof meldt dat ze met 10, in Diksmuide de op één na meest bezoldigde mandaten heeft op basis van de overigens door haarzelf ingediende aangifte.  De SP.-a-open-politica wil in een reactie niet alleen eventjes de puntjes op de spreekwoordelijke “i” plaatsen, meteen maakt ze ook de bedenking dat niet alle Diksmuidse politici even correct hun aangifte hebben ingevuld als zij.  Meer nog, ze vindt het vreemd dat in aangiftes van Diksmuidse schepenen hun schepenwedde de enige bron van inkomsten is.  Voor Bieke Moerman is het immers onmogelijk om die taak uit te voeren zonder in enig orgaan te zetelen, al dan niet bezoldigd.  Maar één van de geviseerde schepenen, Marc Deprez (Idee Diksmuide), ontkent alvast in alle toonaarden enige bijkomende inkomsten uit politieke activiteiten te hebben die hij niet zou aangegeven hebben.

Voor Bieke Moerman staat het vermelden van het aantal mandaten dat zij in 2019 had gelijk met het scheppen van een onfair beeld van haar.  Dat zij zowel gemeenteraads-, OCMW- als provincieraadslid is, is op de eerste plaats enkel omdat ze hiervoor verkozen is.  Daarnaast was ze beroepshalve ook nog eens parlementair medewerker in zowel het Vlaams parlement als de Kamer voor Volksvertegenwoordigers, wat voor haar ook los staat van politieke mandaten.  Vanuit de provincie had ze wel drie bezoldigde mandaten en een onbezoldigde die het Rekenhof dan ook nog eens volgens haar verkeerdelijk als bezoldigd catalogeerde.  Tenslotte had ze ook nog als voormalig schepen tijdelijk een mandaat bij de afvalintercommunale IVVO.  En dat was volgens haar dan weer enkel in afwachting dat de nieuwe Diksmuidse bestuursploeg een vervanger kon afvaardigen.  En ook al is dat allemaal politiek gerelateerd, voor Bieke Moerman kan er enkel sprake zijn van 6 echte bezoldigde mandaten in plaats van de gepubliceerde 10.

Maar het SP.a-open-raadslid maakt dus meteen ook de bedenking dat andere politici hun aangifte dan weer niet zo nauwgezet indienden bij het Rekenhof.  Nochtans noodzakelijk wil men over de mandaten de transparantie, het heilig mandatenwoord dat Idee Diksmuide bij de discussie tijdens de vorige bestuursperiode graag in de mond nam, behouden.  Voor Bieke Moerman is het immers duidelijk dat de aangiftes van de collega’s onvolledig zijn.  Meer specifiek verwijzend naar de aangiftes van de Idee Diksmuide-schepenen Katleen Winne en Marc Deprez stelt ze zich niet te kunnen inbeelden dat schepen zijn de enige bron van inkomsten is van iemand en dat ze verder om die taak uit te voeren ook in geen enkel orgaan zouden zitten, al dan niet bezoldigd.

In een reactie stelt schepen Marc Deprez dat Idee Diksmuide steeds heeft geopteerd voor een beperkt aantal mandaten, een standpunt waar ze zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid achter stond.  En dat werd ook gerespecteerd bij de mandatenverdeling toen de huidige bestuursploeg werd gevormd.  Een mandaat is voor hem enkel noodzakelijk als ze een meerwaarde kan bieden aan, hetzij het schepenambt, hetzij de organisatie zelf waarvoor de betrokken politicus die vertrouwd is met de materie het mandaat heeft.  Zelf heeft hij ervoor geopteerd geen bezoldigde mandaten op te nemen omdat hij vanuit zijn schepenambt dermate veel bevoegdheden heeft dat er nog weinig tijd rest om ook nog eens extra uren te besteden aan mandaten.  De insinuatie van Bieke Moerman, dat een schepenwedde niet de enige bron van inkomsten kan zijn, laat hij wel voor haar rekening.  Wel moet er voor hem inderdaad duidelijk transparantie zijn rond de politieke vergoedingen en dat is er ook voor hem.  Dat heeft hij overigens altijd, ook in het verleden, gesteld. En Marc Deprez vervolgt. “Er is bij mij geen sprake van “verborgen” bezoldigde mandaten of niet gekende vergoedingen. En wat betreft mijn inkomsten uit mijn private beroepsactiviteiten, deze staan volledig los van mijn politieke activiteiten”.  (DLD)