Natuurpunt De Bron wil een Nationaal Park Westhoek.  Voor haar ligt er immers in de Westhoek een unieke kans om via een dergelijk Nationaal Park een diversiteit aan natuurgebieden en beschermde landschappen met elkaar te verbinden en op te waarderen.  Voor voorzitter Guido Vandenbroucke van Natuurpunt De Bron zou het Nationaal Park Westhoek bovenaan de lijst van vier nationale parken moeten komen die Vlaams formateur Bart Dewever in zijn onderhandelingsnota heeft voorzien.  De Westhoek mag voor hem immers niet eens te meer de vergeethoek van Vlaanderen worden.  Het is voor hem het ideaal moment om op basis van enerzijds de ervaring die de voorbije jaren is opgedaan bij projecten als ondermeer de natuurinrichting Blankaart, landschapsherstel Handzamevallei en de werking van Regionaal Landschap maar anderzijds ook op basis van de nieuwe noden als de waterbuffering en de waterschaarste een plan uit te werken dat een meerwaarde kan betekenen voor de inwoners en de landbouwers, maar ook voor landschap en natuur.  En dat kan de creatie van een Nationaal Park.  Vandaar de oproep om de Westhoek toe te voegen aan het voorziene kwartet van Nationale Parken voor Vlaanderen.

De voorbije decennia is er voor voorzitter Vandenbroucke zwaar geïnvesteerd in financieel en menselijk kapitaal in het Heuvelland, de IJzervallei, de komgronden van Lampernisse, de Ieperboog, …  En de resultaten mogen volgens voorzitter Vandenbroucke ook gezien worden.  Tal van diersoorten zijn dankzij dit natuurherstel teruggekomen.  In deze gebieden is niet alleen de biodiversiteit erop vooruit gegaan, in de stroom daarvan is ook het toerisme en de recreatie enorm sterk gegroeid.  Honderdduizenden mensen komen jaarlijks naar de stille en groene Westhoek om van deze gebieden en landschappen te genieten.  En honderden verdienen meteen ook hun brood in deze sectoren.
De ligging langs de Franse grens biedt tevens mogelijkheden om op termijn samen met Frankrijk een grensoverschrijdend “Parc National” te maken, zo vervolgt Guido Vandenbroucke want ook de zuiderburen zitten niet stil.  Dat is duidelijk in het grensgebied met de West-Vlaamse heuvels die met de Kemmelbeek en de Vleterbeek als blauwgroene aders worden verbonden met de IJzervallei.
Voor Natuurpunt-coördinator Peter Bossu zijn de IJzervallei, het Heuvelland, de komgronden van Lampernisse, de Ieperboog,… levende bewijzen dat investeren in natuurherstel loont en vruchten aflevert.  Maar nu is het dus tijd om een volgende stap te zetten : het verbinden van deze grote kerngebieden en het beheer van de overheid daarop af te stellen.  De versnippering zorgt immers nog steeds voor een achteruitgang van soorten, enkel een goede ecologische infrastructuur kan een halt toeroepen aan de achteruitgang van deze biodiversiteit.
Meteen kan dan ook voor Peter Bossu één van de zwaarste problemen, veroorzaakt door de klimaatverandering, met name de droogte en waterschaarste in de zomer met hieraan gekoppeld de waterbuffering in de winter aangepakt worden.  Een captatieverbod voor landbouwers mag voor hem tijdens de zomer niet het nieuwe “normaal” worden.  Gebieden als de vallei van de IJzer en Handezamevaart bieden mogelijkheden als buffergebieden tijdens de winter die tijdens de broedperiode ook een enorme meerwaarde bieden voor de natuur.  Tijdens de droge zomers kunnen deze dan ook aangesproken worden voor irrigatie in de landbouwzones.
De creatie van een Nationael Park Westhoek kan voor hem hiervoor een geschikt beleids- en beheersinstrument zijn.  Vandaar ook de oproep aan de toekomstige Vlaamse regering om de Westhoek toe te voegen aan het kwartet van Nationale Parken voor Vlaanderen.
Hiermee treedt Peter Bossu meteen ook opnieuw op het voorplan als coördinator van Natuurpunt De Bron.  Na 25 jaar gewerkt te hebben op kabinetten, fracties en studiedienst van SP.a, heeft hij beslist de politieke jungle te verlaten en terug te keren naar de plaats waar het voor hem begon, het Blankaartkasteel te Woumen waar Natuurpunt De Bron gehuisvest is. (DLD)