Vorige zaterdag, aan de vooravond van de Dag van het Park, hebben een tiental vrijwilligers, bijgestaan door magneetvissers, de vijver in het stadspark aangepakt.  Bij deze opkuisoperatie kwam, met een pak kijklustigen als getuige, heel wat afval opnieuw boven water waaronder een fiets en een verkeersbord.  Diksmuide had een container ter beschikking gesteld waarin de vrijwilligers het bovengehaald afval kwijt konden.  Schepen Marc Deprez kwam ter plaatse en dankte alvast de vrijwilligers voor hun engagement.  Toch is volgens hem hiermee het werk niet af, de parkvijver is immers aan het dichtslibben door de natuurlijke laag op de bodem van de vijver die gevormd wordt door afvallende bladeren van de omliggende bomen in het park.  Een baggerbeurt dringt zich dan ook volgens de schepen op.

Het was Vlaams Belang-gemeenteraadslid Johan Desender die vorig jaar al de alarmklok luidde voor de parkvijver.  Toen reeds meldde hij dat het afval in de vijver er voor zorgt dat vislijnen er komen vast te zitten en hierdoor kunnen afknappen.  Als ze dan in de vijver blijven drijven, dan kunnen eenden en zwanen hierin verstrikt raken zo liet raadslid Desender toen optekenen.  Hij vroeg toen reeds een dringende interventie.  Uit het antwoord van schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) leerden we toen dat de oorzaak van de vervuiling ligt bij de brandweerhervorming.  Sinds deze hervorming van de brandweer, waardoor het plaatselijk korps niet langer zelfstandig werkt maar deel uitmaakt van de hulpverleningszone Westhoek, valt het dreggen niet meer onder de prioritaire opdrachten of oefeningen.  Als zelfstandig korps maakte het dreggen van de parkvijver deel uit van het “gratis” oefeningenlijstje.  Nu kan dit door de hervorming niet meer waardoor Diksmuide  alle kosten van het dreggen moet betalen.  Diksmuide beperkte dan ook tot dusver haar tussenkomst tot het vrijmaken van de smalle overloop van de vijver ter hoogte van de Parklaan.  Maar ook deze plaatselijke opruimwerken dateren intussen al van 2019.  Luidde het een jaar terug nog dat Diksmuide voor het dreggen van de vijver een extern bedrijf zou moeten inschakelen, zij kregen nu tijdens het voorbije weekend gratis hulp uit een onverwachte hoek met vrijwilligers als Joeri Van der Borght, Brain Vandecasteele, Eli Christiaens, Filip Versyck en Ingrid Smiling.  Toch zal men voor het baggeren van de vijver alsnog een professioneel bedrijf moeten inschakelen.
Voor de magneetvissers was het intussen een uitgelezen kans om met hun hobby de gemeenschap ten dienste te zijn.  Voor magneetvissers is het overigens niet makkelijk in deze regio een waterloop te vinden waar men mag magneetvissen.  Men kan er immers nog altijd met de magneet een onontplofte bom boven halen.  Maar naast de veiligheidsredenen zijn er ook nog ecologische redenen die zorgen voor het verbod om in waterlopen te magneetvissen.  eDiksmuide berichtte reeds eerder waar men nog aan magneetvissen mag doen en welke vergunning men hiervoor moet hebben.
Bij de parkoperatie zorgde Francine Vanleenhove tenslotte nog voor de bevoorrading van de vrijwilligers en magneetvissers. (DLD)