N-VA wil opnieuw kunnen parkeren op het ontmoetingsgedeelte van de Grote Markt. Sinds de heraanleg van het marktplein kan dit deel slechts sporadisch gebruikt worden zoals bij een huwelijk op het stadhuis. Maar volgens raadslid Koen Coupillie zal er nood zijn aan parkeerplaatsen, eens de evenementenhal in gebruik is. Op dergelijke ogenblikken moet het opnieuw mogelijk worden ook op deze ruimte te parkeren. Om veto’s van Onroerend Erfgoed tegen de aan te brengen belijning te voorkomen, wil N-VA voor het afbakenen van parkeerplaatsen en bepijling gebruik maken van lasers en andere lichten die op de markt kunnen geprojecteerd worden.

En ook al is de oude Boterhalle nog niet afgebroken, laat staan dat de eerste steen van de nieuwe hal er al ligt, toch wil N-VA nu reeds zijn parkingidee lanceren. Immers, hiermee zou het niet langer noodzakelijk zijn om onder de nieuwe evenementenhal een ondergrondse parkeergarage te bouwen. En daarover moet nu een beslissing genomen worden. Volgens N-VA-raadslid Bert Laridon moet men, in een periode waarin de stadsfinanciën onder druk staan door de grote schuldenlast en de sterk stijgende vaste uitgaven in exploitatie en energiekosten, op zoek gaan naar posten waarop men kan besparen. Een extra uitgave voor een ondergrondse parking onder de nieuwe evenementenhal, die N-VA nog steeds begroot op 1,7 miljoen euro, is voor hem dan ook onverantwoord. Daarenboven is dit slechts goed voor 39 theoretische extra parkeerplaatsen waarbij dan nog geen rekening wordt gehouden met parkeerplaatsen die door de bouw van de nieuwe hal zullen verdwijnen.

Voor Koen Coupillie ligt er nochtans een veel goedkopere en betere oplossing voor de deur van de evenementenhal. Door tijdens grote evenementen de volledige markt opnieuw open te stellen krijgt men 50 tot 60 extra parkeerplaatsen. Door gebruik te maken van projectie voor de belijning en de afbakening van de parkeerplaatsen is er verder geen nood aan permanente markeringen. Zo kan het stadsbestuur niet alleen zelf beslissen wanneer ze het parkeren op het ontmoetingsgedeelte mogelijk maakt, ze kan dit gedeelte ook nog steeds op andere momenten als open ruimte gebruiken. Voor de N-VA-voorzitter kan Diksmuide hiermee een grote kost uitsparen en meteen nog meer parkeerruimte creëren op ogenblikken wanneer er nood aan is. Overigens werd dit gedeelte reeds eenmalig opengezet als parkeerplaats. Dat gebeurde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toen Diksmuidelingen nog hun stem moesten uitbrengen in de Boterhalle. (DLD)