De Diksmuidse deelgemeente Lampernisse komt in opstand tegen het vele zware loonwerkersverkeer dat aan veel te hoge onaangepaste snelheid door hun dorp raast. Het is al jaren een pijnpunt en aandachtspunt voor het bewonersplatform, zo vernemen we van spreekbuis Patriek Decan.  Er werden weliswaar door het plaatsen van bloembakken en twee verkeersremmers inspanningen gedaan door het stadsbestuur.  Maar deze blijken niet voldoende om het zwaar loonwerkverkeer te weren uit de dorpskom.  Zo werden al meermaals de als snelheidsremmer geplaatste bloembakken kapotgereden door de zware landbouwvoertuigen.  Daarnaast werden ook al de met keien gevulde bakken in de gracht gereden.  Waarmee bewezen is dat deze technische ingrepen niet helpen tegen het zwaar verkeer.  Lampernisse komt dan ook met een petitie in opstand, enkel een verbod op het zwaar verkeer door het dorp kan een oplossing bieden.  En daarmee bedoelen ze niet de plaatselijke landbouwers die naar hun akker of weide in de omgeving rijden, wel de zware onaangepaste mastodonten van de loonwerkers.  Donderdag werd de petitie door de Lampernissenaars overhandigd aan het schepencollege.

Volgens Patriek Decan dringen de Lampernissenaars al jaren via het bewonersplatform aan op meer maatregelen.  Ze moeten echter vaststellen dat de situatie alleen maar erger wordt. Het snelle en zware loonwerkverkeer creëert onveilige situaties, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de vaak honderden recreatieve fietsers en wandelaars die door Lampernisse passeren.    Vaak moeten de mastodonten in de remmen gaan voor overstekende wandelaars, een groep fietsers of een belbus die stil staat.  Het gepiep en gekraak van de remmende loonwerkers is niet vaak uit de lucht in Lampersnisse.
En dat zwaar, voor een dorp onaangepast verkeer, zorgt ook voor veel barsten in de woningen van de Zannekinstraat in het centrum (foto).  Deze transporten, die Lampernisse aan veel te hoge snelheid doorkruisen van 4 uur ’s morgens tot ’s avonds laat, zorgen dat de huizen er letterlijk kraken bij de passages die vaak aan een veel te hoge snelheid gebeuren.

Wel gebeurden enige tijd terug verkeerstellingen.  Maar spijtig genoeg gebeurde dit tijdens de winter wanneer de zware landbouwvoertuigen van loonwerkers weinig rijden.  Voor Patriek Decan vergelijkbaar met het bestellen van strooizout voor de winter op basis van het weer voor de zomer.  De winterperiode is eenvoudigweg niet representatief voor het voorjaar en de zomer.   Momenteel is er een veelvoud aan zwaar verkeer en recreatieve fietsers.

Lampernisse is uitgeroepen als “Charmant Dorp” en in toeristische publicaties wordt het dorp geprezen als het stilste dorp van Vlaanderen.  Vlaams minister Zuhal Demir kondigde zelfs aan in deze parel van de Westhoek op vakantie te komen.  Maar deze mooie slogans en boodschappen staan voor de Lampernissenaars in schril contrast tot de grote problemen die worden veroorzaakt door het zwaar loonwerkersverkeer.

Voor de Lampernissenaars is de boodschap van de petitie, die door nagenoeg de hele dorpskern werd ondertekend heel duidelijk : laat het dorp Lampernisse opnieuw leefbaar worden en neem maatregelen tegen het zwaar verkeer door het dorp.  De situatie is immers stilaan onhoudbaar en de frustratie van bewoners en andere weggebruikers groeit met de week.  Met de petitie vraagt men het stadsbestuur om nog voor de zomervakantie maatregelen te nemen.  Na jaren proefopstellingen en proberen is het nu tijd voor echte daden, al wat tot dusver werd uitgevoerd blijkt immers voor de Lampernissenaars onvoldoende.  Ze vragen dan ook een verbod op zwaar verkeer door het dorp, gekoppeld aan een ernstige handhaving van dit verbod.  Enkel zo kan voor de bewoners hun Lampernisse opnieuw leefbaar worden. (DLD)