Jongeren kunnen momenteel, tijdens deze Corona-crisis, digitaal afstandsonderwijs volgen.  Dat gebeurt ondermeer in de beide campussen van de Diksmuidse school ’t Saam.  Maar jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen hieraan soms niet deelnemen omdat ze eenvoudig weg geen computer hebben.  Hierdoor dreigen ze, buiten hun wil om, nog meer achterop te raken in hun studies.  Daarom heeft de serviceclub Kiwanis Diksmuide IJzer nu de snelle beslissing genomen om 10 laptops te schenken voor de ’t Saam-campussen Aloysius en Cardijn die deze leerlingen onmiddellijk kunnen gebruiken.  Indien deze leerlingen ook geen of een slechte internetverbinding hebben, dan kunnen ze daarbovenop een tijdelijke verbinding krijgen via Telenet of Proximus.  Intussen heeft deze serviceclub ook al contact opgenomen met de scholengroep Talent-is uit Veurne en de Koekelaarse scholengroep met hetzelfde aanbod om laptops te schenken aan deze scholen.

Volgens technisch directeur van ’t Saam, Tommy Es, (foto links) is de ’t Saam-scholengroep als sinds maandag 16 maart overgeschakeld op digitaal afstandsonderwijs.  Ze doet dit via het digitaal platform ‘Microsoft Teams’ zodat er een interactie is tussen leerlingen en leerkrachten.  Dit gebeurt daarenboven voor alle vakken, ook voor praktijkvakken en lichamelijke opvoeding.
Al 6 jaar wordt er binnen ’t Saam overigens ingezet op digitalisering.  Vorige week werd er rond dit afstandsonderwijs ook een enquête gedaan.  Dit leerde volgens Tommy Es dat de leerlingen tijdens deze Coronaperiode gemiddeld tussen de 4 à 6 uur per dag bezig zijn met de schooltaken.
Maar uit deze enquête bleek ook dat sommige leerlingen moeilijk te bereiken zijn.  En voor een kleine groep is het zelfs helemaal niet haalbaar om de taken uit te voeren omdat ze eenvoudigweg thuis niet over een computer beschikken.
En toen kwam Kiwanis gelukkig op de proppen met haar aanbod.  Kiwanis-voorzitter Filip Vandenberghe (foto rechts) trok gisteren maandag al naar ’t Saam campus Cardijn met 10 laptops die hij graag wou schenken om deze jongeren te helpen.  Deze werden aangekocht bij de vertrouwde leverancier van de school zodat het dezelfde toestellen zijn als de andere op school.  En ook de specifieke schoolsoftware is al geïnstalleerd.  Dat laat toe dat deze geschonken laptops al vandaag kunnen gebruikt worden door deze jongeren.  Deze laptops blijven wel eigendom van de school en worden dus in bruikleen gegeven tot het einde van het schooljaar.  Dan komen de toestellen terug naar de school zodat ze later opnieuw kunnen ingezet worden voor dezelfde doelgroep. (DLD)