De sociale woonmaatschappij Ijzer en Zee heeft in Kaaskerke, op het terrein van de vroegere jongensschool bij het rondpunt aan garage Lagrou, 17 nieuwe woningen gebouwd. Maar omdat het terrein in overstromingsgebied ligt en men toch de maximale capaciteit van het terrein wilde benutten, hebben de Diksmuidse SOM-architecten van Bert Laridon een creatieve oplossing bedacht : een deel van de woningen werd op palen gebouwd zodat het terrein kan overstromen, onder de woningen door. De nieuwe wijk Caesekin heeft een sociale mix met 14 huurwoningen die reeds allemaal een bewoner hebben en 3 koopwoningen. Voor deze laatsten is de procedure opgestart.

Omdat er op deze plaats al sowieso paalfunderingen nodig waren, lieten de SOM-architecten de palen bij wijze van spreken wat langer maken. Zo zweven de vloerplateaus van de achterste woningen boven het maaiveld. Zo kan het terrein achteraan overstromen onder de woningen door. Negen van de 17 wooneenheden staan op palen en bestaan uit 5 gekoppelde eenheden met 2 bouwlagen en 4 appartementen. Twee appartementen bevinden zich op het gelijkvloers, twee op de verdieping. Via een bruggetje en passerellen blijft elke woning bereikbaar.

Daarnaast zijn er nog acht woningen. Door de woningen te koppelen en te stapelen en verder parkeerplaatsen te groeperen, zijn Bert Laridon en zijn team er ook in geslaagd nog ruim plaats te voorzien voor groen en een speelterrein. Verder heeft nog elke woning een private tuin of ruim terras. Het bouwen van deze woningen heeft 1,5 jaar in beslag genomen.
Intussen biedt woonmaatschappij IJzer en Zee ook nog sociale koopwoningen aan op de nieuwe Tuinwijkverkaveling. Meer info over IJzer en Zee : klik hier. (DLD)