In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, werd aardig wat geschaakt in Diksmuide. De pionnen werden in de maanden, weken en dagen voor de stembusslag vaak verschoven.  Donderdagavond gaf voormalig SP.a-open-schepen Kurt Vanlerberghe tijdens bestuursverkiezingen van zijn partij, een inkijk op dit politiek schaakspel waarin volgens hem burgemeester Lies Laridon de hoofdrol speelde.  Volgens Kurt Vanlerberghe speelde ze op een bepaald ogenblik op 3 schaakborden.  We laten u vandaag even meekijken, door de bril van Kurt Vanlerberghe.

SP.a-open wilde volgens Kurt Vanlerberghe, na 12 jaar een goede verstandhouding te hebben gehad bij het besturen met CD&V, met deze partij verder doen.  Het was echter de vraag of dit ook mathematisch mogelijk zou zijn, de nationale peilingen voorspelden immers een daling voor beide partijen.  In eerste instantie werd bij SP.a-open gedacht aan een eigen versterking door samen met Groen naar de kiezer te gaan.  Maar toen dat niet mogelijk bleek, moest er een externe partner gezocht worden om de CD&V-SP.a-open-coalitie te laten verder besturen. En die partner werd gevonden bij Idee Diksmuide.  Reeds op 26 februari 2018 werd er een bestuursakkoord getekend tussen de partijen.  Daarin was voorzien dat CD&V het burgemeestersschap en 2 schepenen kreeg, ook SP.a-open kreeg 2 schepenen en Idee Diksmuide tenslotte 1 schepen en de gemeenteraadsvoorzitter.  Dat de nieuwe partner iets minder kreeg, vertaalde Kurt Vanlerberghe donderdagavond als het betalen van een inzetpremie om in het bestuur te raken. Dat bestuursakkoord kreeg een extra garantie met het tekenen van de voordrachtsaktes voor de burgemeester, de schepenen waarbij enkel de naam van Marc Deprez werd ingevuld en de voorzitter van de gemeenteraad die werd voorzien voor Jan Van Acker.
Maar toen kwamen de verkiezingen van 14 oktober in zicht.  Volgens Kurt Vanlerberghe begon burgemeester Laridon toen met haar schaakspel.  Zo zat ze meerdere malen samen met een N-VA-afvaardiging en werd zowaar zondagnamiddag na het sluiten van de stembureaus een lokaal vrij gehouden waar coalitiegesprekken met N-VA zouden kunnen doorgaan.  Uiteindelijk kwam Idee Diksmuide sterker uit de verf dan verwacht.  Nog volgens Kurt Vanlerberghe werd nog voor de besprekingen op zondagavond na de verkiezingen tussen CD&V en Idee Diksmuide beslist om “de sossen” te dumpen, al werd toen nog steeds de N-VA-piste warm gehouden.  Bij SP.a-open werd dit aanzien als een vorm van verraad en daarvoor zou figuurlijk betaald worden, het zou uiteindelijk leiden tot “de klacht”.
Het is nu wachten op het verdict van de rechtscolleges maar nog volgens Kurt Vanlerberghe zouden de twee voordrachtaktes voor de gemeenteraadsvoorzitter bij de beslissing weleens cruciaal kunnen zijn, eentje werd immers opgemaakt met Jan Van Acker als voorzitter, en eentje werd er opgemaakt met Katleen Winne als voorzitter.  Op 6 maart is er hierover een eerste zitting bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.  Een uitspraak wordt dan nog niet verwacht maar mogelijks zullen dan wel getuigen opgeroepen worden.
In een reactie stelt burgemeester Lies Laridon inhoudelijk niet te willen ingaan op de verklaringen van Kurt Vanlerberghe.  Voor haar wordt een proces gevoerd voor de bevoegde rechtbanken en niet in de media.  Ze heeft het alvast nog niet meegemaakt dat een advocaat die Kurt Vanlerberghe toch is, een proces wil voeren via de pers.  Hij zou dan ook als jurist beter moeten weten, aldus nog Lies Laridon.

Intussen werd bij SP.a ook een nieuw bestuur verkozen.  Dat gebeurde donderdagavond bij handgeklap.  Daarnaast kwam er ook een nieuw dagelijks bestuur met een nieuwe voorzitter Vanessa De Latter.  Zij is afkomstig uit Lauwe maar woont op vandaag in de Lange Veldstraat en was bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen ook al kandidaat.  Ondervoorzitter blijft Eric Seurynck en secretaris Deopere Harley.  Tenslotte komt er ook een nieuwe penningmeester Sally Missiaen.  Zij vervangt Eddy Decaestecker die sinds 2002 penningmeester was van de partij. Donderdagavond werd ook bekend gemaakt dat SP.a twee Diksmuidse kandidaten heeft bij de komende verkiezingen.  Bieke Moerman krijgt de derde (strijd)plaats bij de effectieven voor de Kamerverkiezingen, bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement heeft Kurt Vanlerberghe de 15de plaats bij de opvolgers. (DLD)