Voor de buurtbewoners is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de stationsbuurt na 5 jaar inhoudelijk achterhaald.  Binnenkort is het inderdaad 5 jaar geleden dat het openbaar onderzoek voor het nieuw RUP Stationsbuurt werd opgestart.  Na een eerste vernietigingsarrest door de Raad van State werd de procedure in 2017 door het toenmalig stadsbestuur hernomen.  Daartegen werd opnieuw een verzoekschrift tot vernietiging ingediend.  Momenteel wordt gewacht op het verslag van de auditeur.  Maar intussen is het RUP wel van kracht en kan het gebruikt worden om ingediende bouwdossiers te toetsen omdat tot dusver geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid tot schorsing van het plan.  Hierdoor kon intussen een promotor starten met het project voor de bouw van 62 assistentiewoningen op de gronden van het voormalig Patersvat aan het Burggraaf Frederickplein.  Toch dringt voor het buurtcomité een snelle herziening van het RUP Stationsbuurt zich nog steeds op.  Vooral de link met het winkelcentrum aan de overzijde van de spoorweg wordt cruciaal, zowel voor de wijk als voor het centrum van Diksmuide.

Tegen de aanvraag voor de bouw van de assistentiewoningen werd door het buurtcomité wel een bezwaarschrift ingediend.  Maar deze bezwaren werden door het Diksmuids stadsbestuur afgewezen.  Daarop werd er door twee buren een administratief beroepsschrift ingediend.  Dit leidde uiteindelijk tot een minnelijke regeling met de ene buur, de andere bleef intussen in de kou staan.  Maar het buurtcomité heeft wel een gesprek gehad met de promotor rond de uitvoering van de plannen.  Daarbij ontstond de idee om op het gelijkvloers van het complex ter hoogte van de kleine parking aan het park de mogelijkheid van een bistro te overwegen.
Na de afbraak van de oude gebouwen en stallen van het Patersvat komt nu wel de grandeur van het nabijgelegen beschermd gebouw, die de oude tramstatie is, ten volle tot uiting.  (foto) Dit gebouw werd in 1995 als monument beschermd en is intussen sinds 2009 als bouwkundig erfgoed erkend.  Maar het staat volgens Paul Claus van de buurtbewoners wel, als gevreesd, in schril contrast met het modernistisch gebouw met 5 bouwlagen dat onderdak moet bieden aan de 62 assistentieflats, de typische gele Diksmuidse baksteen tegenover de witte betonstenen.
Uiteindelijk is voor de buurtbewoners het RUP Stationsbuurt inhoudelijk achterhaald.  Vooral de nieuwe ontwikkelingen langs de Esenweg met de realisatie van het winkelcentrum met zijn ontsluitingsweg naar de randparking achter het station maken voor de buurtbewoners van de stationsbuurt een directe en veilig verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de parking en het centrum noodzakelijk.  De bestaande spooroverweg en de Esenweg dreigen immers één van de gevaarlijkste punten van Diksmuide te worden voor zwakke weggebruikers. Voor de stationsbuurt wordt reeds geruime tijd gesuggereerd om een fiets- en voetgangersbrug te leggen over de spoorweg.  Maar hiervoor dringt zich ook een aanpassing van het RUP Stationbuurt op.  Maar voor het buurtcomité zou dit moeten kunnen gebeuren met inspraak van de bewoners.  Ze herinneren daarbij het nieuw stadsbestuur aan de burgerparticipatie die ze centraal heeft gesteld.  (DLD)