Het Pervijs provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) stuurt al een tiental jaar lang aan op een verbreding van de Grote Beverdijkvaart die door Pervijze loopt. Nu is er een akkoord tussen de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij om deze vaart te verbreden. Hierdoor komt er in een eerste fase een extra watercapaciteit van 30.000 m³. De hele provincie West-Vlaanderen heeft volgens het provincieraadslid nood aan bijkomend water. Deze extra wateropslagcapaciteit is voor hem dan ook meer dan welkom. Hij hoopt dan ook dat er na deze eerste fase de Grote Beverdijkvaart ook in een tweede fase op het grondgebied van Diksmuide zal verbreed worden.

Sinds hij zijn zitje innam in de provincieraad, houdt de Pervijzenaar al een pleidooi om de waterlopen te verbreden. Vooral de Grote Beverdijkvaart is voor hem het voorbeeld hoe het kan om extra watercapaciteit te creëren zonder veel landbouwgrond in te palmen. Langs deze vaart zijn immers reeds jaren terug aanpalende percelen onteigend. Toen nog met het doel om overtollig water vlugger te laten afvloeien naar de zee.

Maar de verbreding zelf bleef uit, tot nu. Maar uiteindelijk wordt hiermee nu een heel ander doel bereikt : het water net langer in de polder houden. Niet alleen door een verbreding kan er meer water vast gehouden worden, het zorgt er ook voor dat het zomerpeil van de vaart hoger kan. Maar naast de spaarfunctie in de zomer, is er ook een versterkte bufferfunctie tijdens de wintermaanden of bij hevige neerslag. In een eerste fase wordt dus een extra watercapaciteit van 30.000 m³ gecreëerd.

Voor Luc Coupillie is het cruciaal dat nieuwe watervoorraden zo dicht mogelijk bij de gewassen worden aangelegd. De extra capaciteit die er nu kan komen door de verbreding van de Grote Beverdijkvaart zorgt voor extra watercapaciteit midden de poldergronden. Het uitgraven van de Beverdijkvaart, in eerste instantie tussen de autosnelweg en de Hemmestraat op het grondgebied van Ramskapelle, gebeurt via slibruiming, een verbreding van de bedding en het creëren van een flauwe oever. Dat de Beverdijkvaart stroomafwaarts deze extra buffer krijgt, zorgt er nu reeds voor dat overtollig water, stroomopwaarts op Diksmuids grondgebied afgeleid kan worden naar dit bekken. Dit zorgt er voor dat de overstromingen stroomopwaarts beperkt worden. Provincieraadslid Coupillie hoopt tenslotte dat de resultaten van deze eerste fase de beleidsmakers ertoe zal aanzetten om nog vlugger de tweede fase van het verbreden van de Grote Beverdijkvaart, die dan op het grondgebied van Diksmuide zelf ligt, zal aanvatten. (DLD)