Zaterdagavond mochten Diksmuids schepen Martin Obin en Wouter Dezutter, diensthoofd van de stedelijke dienst Natuur en Landschap, in Hongarije de gouden medaille van de wedstrijd ‘Entente Florale Europe’ in ontvangst nemen. In deze wedstrijd, die dit jaar als thema ‘leefbare stad’ kreeg, nam Diksmuide het op tegen acht steden en dorpen uit Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Ierland. Dat Diksmuide uiteindelijk de eerste prijs kreeg is niet alleen een beloning voor de inzet van bestuur en medewerkers van vandaag, maar ook het resultaat van de inzet van veel medewerkers en vrijwilligers voor groen en milieu in Diksmuide tijdens de voorbije decennia.

De VVOG, de Vereniging Voor Openbaar Groen, selecteerde Diksmuide voor de groen- en leefmilieuwedstrijd ‘Entente Florale Europe 2021’ tijdens de finale van de jaarlijkse Openbaargroenawards in 2020. Een hele eer, want de VVOG is onder Vlaamse milieu- en groendiensten een klinkende naam. Met een jaartje vertraging door corona kwam de internationale jury dan op 29 juni afgezakt naar Diksmuide om de stad te quoteren op tien verschillende disciplines zoals groene ruimtes, vaste- en seizoensbeplantingen, planning en ontwikkeling, landschap, participatie, milieueducatie, bebouwde kom, toerisme en vrije tijd. Naast een stop aan de Grote Markt waren er bezoeken aan het Vestingspark en de stationsomgeving, het 3-mussenproject in de Handzamevallei, het onthardingsproject bij het postgebouw, de Noordvesten, muziekclub 4AD, de IJzertoren, provinciedomein IJzerboomgaard, Lampernisse, het natuurreservaat in Stuivekenskerke, het Duits kerkhof in Vladslo en de Blankaart in Woumen. Op iedere locatie gaven stadsmedewerkers meer uitleg bij de verschillende thema’s, groen en leefmilieu kunnen immers vervlochten worden met heel wat andere thema’s en diensten. Zo zet volgens schepen Obin de dienst Toerisme al een tijdje extra in op de promotie van Diksmuides waterrijke omgeving en hebben diensten Mobiliteit of Ruimtelijke Ordening een directe impact op het Diksmuidse groen en leefmilieu.

Het bezoek aan Diksmuide kon de internationale jury in die mate bekoren dat ze dus Diksmuide hebben bedacht met de gouden medaille. Daarnaast was er ook nog een extraprijs want de Diksmuidse vertegenwoordiging mocht ook de Herbert Titz Memorial Prize 2022 voor het project van de Samentuin in provinciedomein IJzerboomgaard mee naar huis nemen.

Ging aan het bezoek van de jury een maandenlange voorbereiding vooraf die een pak inzet vroeg aan niet alleen de stedelijke diensten maar ook aan de provinciale medewerkers van IJzerboomgaard en het team van de Groene Kans, deze ereprijs is ook het werk van decennia lang werk dat hierrond in Diksmuide is verzet door niet alleen de vroegere stedelijke medewerkers en diensthoofd Martin Deruytter, maar ook door de vrijwilligers van ondermeer Natuurpunt en de milieuraad van huidig voorzitter Dirk Laplasse en erevoorzitter Michel Maeckelberg. En dat laatste orgaan ontstond vijftig jaar terug ook al onder een Europees gesternte. We schrijven dan immers 1970, het Europees Jaar voor het Natuurbehoud.
De huidige gewonnen wedstrijd blijft tenslotte verder bestaan in het Diksmuids straatbeeld want het startschot ervan werd symbolisch gegeven met de aanplanting van een boom op de Grote Markt, die een blijvend bordje kreeg met verwijzing naar de Entente Florale Europe. (DLD)
foto : stad Diksmuide