De nieuw te plaatsen fietstunnel in het Diksmuids station moet aansluiten op de nog steeds ontbrekende fietssnelweg, enerzijds richting Kortemark, anderzijds richting het Vestingspark waar het ook een wandelfunctie moet krijgen. Dit nog steeds ontbrekend gedeelte van de fietssnelweg F35 zorgt ervoor dat fietsers op vandaag gebruik maken van de fietsonveilige gewestweg N35 door het centrum. En in deze situatie komt nog niet onmiddellijk verandering want op de voorbije gemeenteraad kon van burgemeester Lies Laridon (CD&V) die eveneens provincieraadslid is, vernomen worden dat de provincie hiervoor geen budgetten voorziet. De aanleg van deze fietsweg valt onder de bevoegdheid van de provincie.

Dat de fietssnelweg richting Kortemark nog steeds zit vastgeroest in de plannen-fase is genoegzaam bekend. Voor het gedeelte richting Veurne, waar de fietssnelweg aansluiting moet krijgen met het gedeelte in Rousdammestraat dat recent in gebruik werd genomen , werden zelfs nog geen plannen gemaakt. Op vandaag voorziet Diksmuide wel dat het fietsverkeer, dat gebruik zal maken van het nog te ontwikkelen gedeelte van het Vestingspark, via de Tuinwijk de Woumenweg kan bereiken. Wordt de Tuinwijk een fietszone, toch zal het er nog steeds druk zijn door de ontsluiting met de nieuwe verkaveling waaruit heel wat verkeer zal komen. Daarom bracht raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) een alternatief voorstel mee naar de raadzaal. Hij wil gebruik maken van de strook tussen de spoorwegberm en garage Theunynck bij de viaduct om het fietsverkeer naar de Woumenweg te brengen. Deze strook, die loopt tot aan de Esenweg, werd bij de aanleg van de spoorwegviaduct gebruikt voor de bedding van een voorlopige spoorlijn.

Op vandaag is deze momenteel onbenutte strook nog altijd eigendom van NMBS. Hij vroeg dan ook het stadsbestuur nu reeds stappen te ondernemen bij de NMBS om deze strook in concessie te krijgen als bedding voor de fietssnelweg. Zo kan Diksmuide bij het verwerven ervan, de ontwikkeling van het vestingspark hierop afstemmen. Vanaf de Woumenweg kan dan gebruik worden gemaakt van stadsgrond langs de spoorwegberm in de Fabriekstraat tot de Heernisse en de weg naar de botenloods om de IJzer te bereiken. Vervolgens kan de IJzer gedwarst worden via een fietshangbrug aan de bestaande spoorwegbrug. Op de vraag van raadslid Vanlerberghe om hierrond NMBS of spoorwegbeheerder Infrabel te contacteren, liet burgemeester Laridon optekenen dit diplomatisch aan te pakken Ze betwijfelde alvast of de breedte van de strook ter hoogte van garage Theunynck voldoende zou zijn. Maar ze kocht zich dus meteen ook tijd met de bedenking dat er voor deze plannen op vandaag toch geen budget is voorzien bij de provincie. (DLD)