Maandag staken in de Dodengangstraat burgemeester Lies Laridon en nutsbedrijf Fluvius de spreekwoordelijke eerste spadesteek in de grond voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk.  Dat is een proefproject dat wordt uitgerold in het westelijk deel van Diksmuide.  Daarbij bouwt Fluvius een aantal centrale ‘stopcontacten’ van waaruit glasvezelkabels naar huizen in de buurt worden gelegd.  Dat moet toelaten dat men ook op het platteland gebruik kan maken van een sneller internet.  Fluvius wil immers vermijden dat er de komende jaren een nieuwe digitale kloof ontstaat waarbij steden over snellere dataverbindingen beschikken dan landelijke gebieden.  Meteen biedt ze ook een antwoord aan de vaak gestelde vraag van Diksmuidse landbouwers om ook het landelijk gebied van een snel internet te voorzien.

Door de glasvezel tot in de woning te brengen wordt veel sneller internet mogelijk.  De geeft niet alleen de mogelijkheid van nieuwe toepassingen, de technologie laat ook toe dat alle bewoners van een huis deze toepassingen tegelijkertijd kunnen gebruiken.  De vraag naar meer en een sneller internet blijft maar toenemen en er zijn al initiatieven rond glasvezel aangekondigd maar die focussen zich bewust op stedelijke gebieden.  Maar Fluvius wil ook aandacht voor de landelijke gebieden.  De voorbije jaren was er vooral in landbouwmiddens al ongenoegen ontstaan rond een te traag, te slecht of zelfs onbestaand internet in het landelijk gebied. Nochtans moeten landbouwbedrijven bij hun bedrijfsvoering vaak gebruik maken van een snel internet om hun groeiende administratie te kunnen verwerken.  Maar voor telecomoperatoren was deze doelgroep commercieel niet interessant : te weinig klanten in een gebied waar de aansluitingen vaak te ver uit elkaar liggen.

In Diksmuide zullen nu 1.000 inwoners de kans krijgen om aan te sluiten op het open glasvezelnetwerk.  Zelf zal Fluvius geen diensten aanbieden, daarvoor kunnen inwoners terecht bij de verschillende telecomopeatoren.  Daarvan hebben er zich al zes geëngageerd om diensten aan te bieden via de glasvezelkabel van Fluvius.  Men is vrij om al dan niet in te tekenen op een aanbod maar belangrijk is alvast dat er geen kosten verbonden zijn aan het bezitten van een aansluiting in de woning indien deze op maximaal 15 meter van de rooilijn bevindt.  Anders wordt een korting van 450 euro toegekend.
De inwoners die in aanmerking komen worden persoonlijk gecontacteerd en Fluvius organiseert de komende maanden ook infobeurzen waar inwoners terecht kunnen met vragen of voor informatie.  Via de website glasvezel.fluvius.be kan men nagaan of zijn of haar straat aan de beurt komt en of men bijgevolg in aanmerking komt voor een exclusieve aansluiting op het Fluvius-glasvezelnetwerk.
De werken die deze week werden opgestart, zullen nog duren tot oktober 2020.

Ook al zullen de verschillende telecomoperatoren kunnen instappen in het project van Flucius, toch zal operator Proximus ook zijn eigen proefproject uitrollen.  Daarvoor zou ze ondermeer gebieden in het Diksmuids platteland ten oosten van de IJzer gebruiken.  Haar technologie zal evenwel draadloos zijn en alleen gericht zijn op haar eigen klanten.  Het is nog niet bekend wanneer Proximus dit proefproject wil opstarten.(DLD)