De milieustakingsrechter verplicht Compovit, het bedrijf op de Heernisse dat al geruime tijd voor zware geurhinder zorgt in het centrum van Diksmuide, om haar installatie aan te passen : de laatste biologische wastrap van de huidige installatie moet binnen een maand omgebouwd worden tot een chemische luchtwastrap. Hiermee zou de geurhinder beduidend beperkt worden. Milieuschepen Marc Deprez is alvast tevreden dat de rechter de ernst van de geurproblematiek heeft onderkend en op korte termijn een maatregel oplegt. Burgemeester Lies Laridon hoopt dat aansluitend dat hiermee de ergste geurhinder wordt opgelost in afwachting van een definitieve oplossing met een biobed en laadsas die in de omgevingsvergunningsaanvraag is voorzien.

De rechtbank achtte het te verregaand en disproportioneel om in afwachting van de beroepsprocedure rond de omgevingsvergunning die voorziet in een definitieve oplossing voor de geurhinder, om aan Compovit een verdere exploitatie te verbieden.  Die definitieve oplossing zou liggen in het plaatsen van een biobed en een afgesloten laadsas.  In afwachting dat de minister een uitspraak doet over deze aanvraag, die verleend werd door de provinciale bestendige deputatie en waartegen beroep werd aangetekend, kan de chemische luchtwasser als een tussentijdse oplossing gezien worden.  Deze chemische luchtwasser zou een hoger rendement hebben en de aanwezige geurcomponenten met een hogere efficiëntie verwijderen.

Het gebruik van een chemische luchtwasser is overigens het voorstel van Compovit zelf waarmee het bedrijf aantoont dat ze zelf goed bewust is van de overmatige geurhinder die ze voor Diksmuide veroorzaakt. En ook de rechtbank stelt in haar vonnis dat met deze overmatige geurhinder de draagkracht van het leefmilieu en van de omgeving van het bedrijf sedert geruime tijd ruimschoots wordt overschreden. Diksmuide heeft alvast haar advocaat de opdracht gegeven om het vonnis meteen te betekenen. Hierdoor zou de chemische luchtwasser er snel, en uiterlijk binnen de maand, moeten komen. (DLD)