Domiciliefraude.  Agenten van politiezone Polder probeerden dat tijdens de eerste lockdown in kaart te brengen.  Door de maatregel, waarbij niet essentiële verplaatsingen verboden werden, was het toen iets makkelijker om vast te stellen waar personen verbleven die hun domicilie niet in Diksmuide hadden.  Maar dat opzoekingswerk werd vrij snel afgebouwd wat zorgde voor wenkbrauwengefrons. Werd het politiewerk gemanipuleerd? Tijdens de jongste gemeenteraad kaartte gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) opnieuw deze domiciliefraude aan.

Of Diksmuide hiertegen niet de nodige stappen kon ondernemen om dergelijke fiscale en sociale fraude een halt toe te roepen, zo vroeg hij zich af.  Maar uit een reactie van burgemeester Lies Laridon (CD&V) bleek alvast dat het opsporen van domiciliefraude voor haar geen topprioriteit is.  Domiciliefraude moet immers volgens burgemeester Laridon niet overroepen worden gezien het maar om enkelingen gaat.

Raadslid Kurt Vanlerberghe wil dat Diksmuide personen die in Diksmuide wonen maar zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters van een gemeente als Koksijde en De Panne waar er geen aanvullende gemeentebelastingen zijn,  opspoort.  Het is voor hem immers belangrijk voor een leefgemeenschap dat de lasten door alle schouders worden gedragen, ook deze die zeer draagkrachtig zijn.  Nog volgens raadslid Kurt Vanlerberghe zijn er alvast zeven personen die in Diksmuide een tweedeverblijfsbelasting betalen terwijl ze gedomicilieerd zijn in Koksijde of De Panne.  Deze dossiers kunnen voor hem alvast onder de loupe genomen worden door de facturatie van electriciteit en gas op te roepen of door de politie langs te sturen.  Daarnaast herinnerde het raadslid er de raad ook aan dat eerder de zonechef van politiezone Polder stelde dat hij onder de druk werd gezet hiervan geen prioriteit te maken.

Maar volgens burgemeester Laridon is het opsporen van domiciliefraude zeer arbeidsintentsief.  Daarnaast moeten door de wijkagenten ook zowat 3.000 verhuizingen administratief afgehandeld worden.  Voeg daarbij de onderbezetting bij het politiekorps en dan kan men volgens de burgemeester enkel vaststellen dat er soms keuzes moeten gemaakt worden.   De afbouw van de controles tijdens de eerste lockdown werd dan ook niet opgelegd, wel was dit een gevolg van de prioriteitenkeuze.
Toch betekent dit volgens Lies Laridon niet dat er helemaal geen controle op domiciliefraude gebeurt.  Naast de 3.000 verhuizingen, wordt er ook op sociale fraude als onterechte uitkeringen gecontroleerd.  Dat laatste gebeurt in samenwerking met andere overheidsinstanties als RSZ en RVA.  Daarbij worden vooral administratieve boetes opgelegd wat efficiënter blijkt dan een strafrechterlijke procedure.  Overigens brachten door dergelijke controles al 2 personen hun domicilie terug naar Diksmuide.
Tenslotte blijkt er volgens burgemeester Laridon nog een probleem te zijn met het begrip hoofdverblijfplaats.  Omdat er hierover geen duidelijk wettelijke omschrijving bestaat, zorgt dit ook al voor ruime interpretatie in de rechtspraak.
Voor burgemeester Lies Laridon is het dan ook duidelijk, domiciliefraude lijkt misschien een eenvoudig aan te pakken fenomeen, maar niets is minder waar.  Vandaar dat dit niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat in Diksmuide. (DLD)