Voor de zitting van maandag 29 juni van de gemeenteraad en de OCMW-raad kiest het Diksmuids stadsbestuur na de digitale bijeenkomsten dan toch opnieuw voor een fysieke zitting.  En daarvoor worden de Diksmuidse raadsleden in CC Kruispunt verwacht.  Door de raadsleden plaats te laten nemen op het podium en pers en publiek in de zaal, kunnen de corona-veiligheidsmaatregelen er gerespecteerd worden.  Daarnaast kunnen ook de toneelmicrofoons ervoor zorgen dat alles perfect hoorbaar blijft.  Op de dagorde staan 45 punten en daartussen steekt alvast ook de heropfrissing van Diksmuides cultuurtempel waar de raad te gast is.  Deze krijgt niet alleen een nieuwe tegelvloer in foyer en burelen, ook de op de draad versleten schouwburgstoelen worden vernieuwd.  Tenslotte krijgt de 30-jarige schouwburg ook nieuwe tapijten op vloeren en wanden.  Al is dit nog allemaal voorwaardelijk want de raadsleden moeten hiervoor uiteraard nog groen licht geven.  En dat wordt hen ook gevraagd voor de andere punten van de agenda.

Voor Diksmuide wordt punt 18 wellicht belangrijk op lange termijn want dan wordt de goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarmee Diksmuides uitzicht voor de komende decennia wordt vastgelegd.  Eerder raakte al bekend dat hierin een nieuwe industriezone langs de Oostendestraat steekt.
Daarnaast wordt ook nog de goedkeuring gevraagd voor ondermeer de aankoop van een veegmachine voor het openbaar domein en een tijdelijke vaste camera om het sluikstorten tegen te gaan.  Ook wordt de goedkeuring gevraagd voor het voorstel van het openbaar vervoerplan voor de Westhoek.
Diksmuide wil ook haar Diksmuidebon digitaal maken, ze wil in het kader van COVID-19 middelen uit het noodfonds gebruiken om een heropstartpremie te geven aan geselecteerde verenigingen en het sportpark De Pluimen krijgt ook een speelzone.

Tenslotte plaatste N-VA-raadslid Koen Coupillie als eerder aangekondigd een vraag op de dagorde rond het standbeeld van Generaal Baron Jacques.  Hij vraagt of de mening van het schepencollege rond het verplaatsen van het standbeeld inmiddels is veranderd.  Daarnaast vraagt hij ook welke stappen werden ondernomen om een bord met duiding te plaatsen bij het standbeeld.

Voor de volledige dagorde die vanaf 20 uur vrijblijvend kan bijgewoond worden, klik hier. (DLD)