De verenigde Diksmuidse oppositie van N-VA, SP.a-open en Groen heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 klacht ingediend tegen zowel de benoeming van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad, als tegen deze van de Diksmuidse burgemeester Lies Laridon (CD&V).  Zij vond immers dat er sprake was van een dubbele, onwettige, voordrachtakte voor het Diksmuids schepencollege die gevormd wordt door CD&V en Idee Diksmuide. Maar vond de Raad van State in een eerste vonnis al dat de klacht onterecht is zodat de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad hun mandaat kunnen behouden tot het einde van deze legislatuur, het is op vandaag nog altijd wachten op het vonnis rond de benoeming van burgemeester Laridon.  Zou kunnen verwacht worden dat deze uitspraak in de lijn zal liggen van deze voor de schepenen en bijgevolg spoedig kon volgen, toch blijft een definitief vonnis nog steeds uit.  Nochtans werd deze reeds verwacht in de loop van september.  eDiksmuide vroeg bij de Raad van State naar een stand van zaken.

Bij de Raad van State konden we vernemen dat het dossier rond de benoeming van de Diksmuidse burgemeester alvast niet automatisch is geseponeerd gezien de uitspraak rond de schepenen maar daarentegen nog niet is afgesloten.  Waarom het al maandenlang opvallend stil is rond dit dossier, daarover kregen we geen uitleg.  Maar de auditeur die belast is met het onderzoek zou dan toch tijdens de komende weken zijn verslag neerleggen.  Dat verslag wordt vervolgens bezorgd bij beide partijen die aansluitend hierop nog kunnen reageren.  Daarna zal deze zaak behandeld worden tijdens een publieke zitting voor de Raad van State in Brussel.  Daarbij zal de auditeur nogmaals zijn advies mondeling kunnen toelichten.  Niet onbelangrijk gezien bij het vonnis rond de benoeming van de schepenen, de rechter deze auditeur niet automatisch volgde in zijn advies.
Na de zitting zal de behandelende kamer van de Raad van State zich beraden over het uit te spreken arrest.  Het is bijgevolg nog even wachten voor Diksmuide, en in het bijzonder voor haar burgemeester, op het vonnis dat zal oordelen of zij kan aanblijven. Een exacte timing voor het vonnis konden we niet krijgen maar het dossier zal de komende weken dan toch opnieuw de aandacht krijgen van de Raad van State . (DLD)