In Diksmuide is in het centrum het lokaal dienstencentrum (LDC) Ten Patershove een begrip.  En vanaf 1 oktober komt er nu ook een tweede LDC.  De Klaproos, zoals het nieuw lokaal dienstencentrum gaat heten, komt in Vladslo.  Initiatiefnemer is het woonzorgcentrum Cassiers die met deze ontmoetingsplaats allereerst het sociaal netwerk voor alle ouderen, ook deze van de Diksmuidse dorpen, wil verstevigen. Dat dit tweede LDC in een dorp als Vladslo komt, is dan ook niet toevallig.  Diksmuide hecht immers een groot belang aan de uitbouw van haar dorpen.  Nu reeds wordt de eerste dienst, de Minder Mobielen Centrale, uitgerold die ook mensen uit de andere dorpen naar Vladslo kan brengen.  Door dit sociaal vangnet ook in de dorpen aan te bieden wil men ook daar de vereenzaming een halt toeroepen.

Iedere gemeente heeft voor elk van zijn 15.000 inwoners recht op een LDC, in Diksmuide kon er dus een tweede bij.  En dat de steeds groeiende groep aan senioren een tweede ontmoetingsplaats krijgt, kan ook niet los gezien worden van de veroudering van de bevolking.  En dat laatste wordt geïllustreerd door de groep 80-plussers die de voorbije 10 jaar met 35 procent is gegroeid.  Voor burgemeester Lies Laridon is het dan ook belangrijk dat een dergelijke dienstverlening ook in de dorpen wordt aangeboden.
Deze in eerste instantie light-versie van het dienstencentrum in Vladslo moet volgens Cassiers-directeur Gerdi Desmedt een gezellige locatie worden dat zich richt naar niet alleen ouderen, maar naar andere kwetsbare groepen en mantelzorgers.  Vandaar dat nog voor de eigenlijke start van het LDC nu reeds bij de lokale ouderen, vrijwilligers en verenigingen gepolst wordt naar hun wensen en behoeften. De waaier aan diverse activiteiten zal dan ook rechtstreeks afhangen van de noden ter plaatse. Overigens zal er ook een nauwe samenwerking zijn met Diksmuides eerste LDC Ten Patershove.

Tenslotte is het ook belangrijk dat De Klaproos, samen met het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof en het dienstenchequebedrijf Partoe, deel uitmaakt van het zorgcentrum Cassiers in Vladslo.  Daar zullen dan ook de thuiszorgondersteunende diensten elkaar versterken zodat kan ingespeeld worden op uiteenlopende noden en vragen.  Verantwoordelijke van LDC De Klaproos, Patricia Azou kondigt in het kader daarvan nu al een info-avond voor vrijwilligers en mantelzorgers aan op 6 oktober.  Ten Patershove doet overigens intussen in het centrum van Diksmuide de omgekeerde beweging met verhuisplannen naar de zorgsite van Yserheem.

En dat het nieuwe open dienstenhuis de naam “De Klaproos” krijgt, is ook geen toeval.  De wilde bloem staat immers over zowat de hele wereld symbool voor deze streek.  De klaproos verspreidt verder heel mild haar zaadjes en ontkiemt alleen op een bodem die in beweging is.  Kan het dan ook symbolischer voor een dienstencentrum dat permanent in beweging wil zijn en met diverse activiteiten zal uitpakken om de streekbewoners te bereiken en hun sociaal welzijn te verhogen.  En met een knipoog stelt verantwoordelijke Patricia Azou nog “de gebruikers van het nieuwe LDC zullen ongetwijfeld ook nog heel dikwijls een ‘klapke’ doen met elkaar en met de medewerkers”.

Voor meer info over De Klaproos kan men terecht bij Patricia Azou T 051/43.44.34 of 0491/61.36.15 of mail deklaproos@wzccassiers.be. (DLD)