Diksmuide ligt in een windrijke regio, zoveel is zeker.  Er is dan ook een groot potentieel voor windenergie.  Maar waar ze deze moet halen, daarover liepen de meningen ver uiteen tijdens de voorbije Diksmuidse gemeenteraad.  Voor Kurt Vanlerberghe, fractieleider van SP.a-open, moet Diksmuide alsnog gaan voor grote windmolens, hoog in de lucht, bij voorkeur in de zone tussen de kruispunten Oude Barriere en Lettenburg in Kaaskerke.  Idee Diksmuide houdt het met kleine en middelgrote windmolens liever wat dichter bij het land terwijl CD&V vindt dat Diksmuide, via zijn participatie in Efin, investeert in windmolens op zee waarmee ze overigens al voldoende windenergie opwekt in verhouding tot haar inwoners.  Ook na de zitting was het niet helemaal duidelijk waar Diksmuide nu zijn windenergie zal halen, ter land (Idee Diksmuide), ter zee (CD&V) of in de lucht (SP.a-open).

Dat tijdens de vorige bestuursperiode CD&V in het schepencollege de 3 grote windmolens van coöperatieve Beauvent in Kaaskerke negatief adviseerde, ligt nog altijd zwaar op de maag bij voormalig schepen Kurt Vanlerberghe.  Hij vroeg dan ook een hoofdelijke stemming tijdens de voorbije Diksmuidse gemeenteraad zodat iedereen kleur kon bekennen rond de inplanting van windmolens in deze Kaaskerkse zone.  Het voorstel van de meerderheid van CD&V en Idee Diksmuide, om te laten stemmen rond windmolens in heel Diksmuide was voor SP.a-open een maat voor niets omdat studies vorig jaar al hadden uitgewezen dat de Kaaskerkse optie de beste was voor Diksmuide. De optie van Idee Diksmuide om bijkomende grote windmolens te plaatsen bij de put van Nieuwkapelle vond Kurt Vanlerberghe dan weer niet realistisch.
Wil het nieuwe stadsbestuur zich dus niet vastpinnen op één locatie voor grote windmolens in Diksmuide, schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) herhaalde dat Diksmuide ook moet durven kiezen voor kleine en middelgrote windmolens.  Deze laatste 50 meter hoge molens komen tegemoet aan het elektriciteitsverbruik van de hedendaagse landbouwbedrijven en zijn dan ook niet exclusief voor één zone.  En ook de piste voor grote turbines in Nieuwkapelle lijkt Marc Deprez nog niet op te geven want na de zitting gaf hij nog mee dat voor hem de volgende regering zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen.  Hij wil dan ook in overleg gaan met de nieuwe hogere overheid om dan toch nog de put van Nieuwkapelle in aanmerking te laten komen voor vier bijkomende grote windmolens.
Toch lijkt het Kaaskerks verhaal nog niet afgesloten want CD&V-burgemeester Laridon verwacht dat Beauvent alsnog een nieuw dossier zal indienen voor de Kaaskerkse locatie.
Voor Gert Maertens (Groen) moet Diksmuide als lokaal bestuur gewoon blijven gaan voor deze vorm van hernieuwbare energie.  Dat Beauvent hiervoor makkelijk geld kan ophalen om deze projecten te financieren, wijst er volgens hem op dat de burgers al de boodschap hebben begrepen, nu nog de beleidsmakers.
Ook onafhankelijk raadslid Karline Ramboer vond de keuze van het stadsbestuur om opnieuw te gaan voor alle mogelijke plaatsen in Diksmuide als inplantingsplaats voor grote windmolens puur tijdverlies omdat eerdere studies al duidelijk hadden aangetoond dat de zone tussen Oude Barriere en Lettenburg de beste was.
Tenslotte was er nog een opmerkelijke afwijking tijdens de stemming rond de Diksmuidse windmolens want waar N-VA zich onthield stemde partijgenoot Inge Claeys opmerkelijk voor de inplanting van grote windmolens in Diksmuide. (DLD)