In Diksmuide wordt tijdens de tweede helft van augustus, van de 17de tot de 28ste, een zomerschool opgestart die leerlingen kan helpen om de tijdens de coronacrisis opgelopen leerachterstand weg te werken.  Dertien leerkrachten van de vrije fusieschool ‘t Saam, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding zullen krijgen van Diksmuide, zullen de leerlingen ondersteunen.  Toch moeten de betrokken leerlingen niet ingeschreven zijn in deze school, ook leerlingen van andere scholen zijn welkom.  Voor een goede organisatie kan er ingeschreven worden tot woensdag 8 juli.

Er worden drie verschillende groepen gecreëerd om op de specifieke noden te kunnen inspelen.

Zomerklas 1: Nederlands
Deze groep richt zich tot anderstalige leerlingen. De nadruk ligt op het oefenen en versterken van het nederlands zodat de leerlingen volgend schooljaar beter kunnen starten. Leerkrachten combineren de zomerklas met een verrijkingsprogramma sport/spel en culturele activiteiten zoals film, muziek, kunst, …

Zomerklas 2: 1e jaar – 3e jaar
Zomerklas 2 bestaat uit leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar. De nadruk ligt op wiskunde en/of frans en het wegwerken van tekorten in de basiskennis van de vakken. De school combineert de lessen met een verrijkingsprogramma sport en spel.

Zomerklas 3: 4e jaar – 6e jaar
De derde groep leerlingen zijn leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar. In deze groep ligt de nadruk op wiskunde, frans, natuurwetenschappen, fysica of chemie. Het verrijkingsprogramma bestaat verder uit sport en culturele activiteiten.

De coördinatoren stellen voor elke leerling een individueel traject met vakken en leerstofdoelen op, op basis van het advies van de klassenraad en vakleerkracht. De individuele noden van de leerling staan hierbij centraal, en ook tijdens de lessen zelf staat een individuele benadering centraal.    Op het einde van elke dag evalueren leerkracht en leerling de gemaakte vooruitgang, en ontvangen de leerling en ouders tips en feedback.  Iedere lesdag begint om 9 uur en duurt tot 17 uur.

De Vlaamse Overheid keurde intussen Diksmuides subsidieaanvraaag goed.  Met deze subsidies zullen de organisatie van deze zomerschool en de vrijwilligersvergoedingen kunnen gefinancierd worden.

Voor info en inschrijvingen kan men terecht bij de coördinatoren :
Bart Deferme E: bart.deferme@tsaam.be – T : 0496 03 40 26
Ward Verschingel E : ward.verschingel@tsaam.be – T : 0478 12 31 90 (DLD)